Proff
Proff
Annonce
Annonce

HP PARKERING ApS

CVR-nr27196683
AdresseToldbodvej 6, 6330 Padborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.0091.078925877793
Personaleomkostninger-224-104000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat9022.0731.4771.1761.080
Finansielle indtægter000066
Finansielle udgifter-56-54-55-281-423
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto17729617535
Finansielle poster netto-401941-106-321
Ordinært resultat8622.0921.5181.070759
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8622.0921.5181.070759
Skat af årets resultat-191-460-341-236-167
Årets resultat6711.6321.177834592

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger14.60214.48513.38512.83312.534
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt14.60214.48513.38512.83312.534
Kapitalandele1.0001.0001.0001.0001.000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.0001.0001.0001.0001.000
Anlægsaktiver i alt15.60215.48514.38513.83313.534
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000129
Tilgodehavender hos nærtstående parter7282732.7732.1573.152
Andre tilgodehavender072877
Værdipapirer00000
Likvide midler4588815175021
Omsætningsaktiver i alt1.2061.1783.3332.6913.180
Status balance16.80816.66317.71816.52416.714
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat9.0329.0897.7579.3808.546
Udbytte7283002.80000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel9.8859.51410.6829.5058.671
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt9.8859.51410.6829.5058.671
Udskudt skat00000
Hensættelse3.0953.0602.8102.6802.593
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter3.0583.2463.4333.6202.183
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld332316302305296
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.3903.5623.7353.9252.479
Kortfristet gæld til nærtstående parter00002.310
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat157210205149102
Varekreditorer172722231
Anden gæld264290264264528
Kortfristet gæld i alt4385264914142.971
Passiver i alt16.80816.66317.71816.52416.714

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11---
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HP PARKERING ApS

CVR-nr 27196683

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HP PARKERING ApS

CVR-nr: 27196683

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

HP PARKERING ApS

CVR-nr: 27196683

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger