Proff
Proff
Annonce

Houkjær Begravelse ApS

CVR-nr36441259
AdresseRådhusgade 4, 8300 Odder

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste44.45030.44822.96414.6776.056
Personaleomkostninger-28.648-20.976-13.857-8.304-3.823
Afskrivninger-5.303-3.994-2.383-1.392-941
Kapacitetsomkostninger0000-7
Primært resultat10.4985.4786.7254.9811.285
Finansielle indtægter16111100
Finansielle udgifter-2.233-1.684-1.163-807-339
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-2.217-1.673-1.151-807-339
Ordinært resultat8.2813.8055.5734.174947
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8.2813.8055.5734.174947
Skat af årets resultat-1.829-848-1.235-921-212
Årets resultat6.4522.9574.3383.253734

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill33.89230.19923.21211.1695.105
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt33.89230.19923.21211.1695.105
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler3.1264.2232.927425421
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.1264.2232.927425421
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.2650000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.2650000
Anlægsaktiver i alt38.28334.42226.13811.5935.525
Varebeholdninger2.1172.276932511412
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser10.9918.9027.9585.0452.479
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender3056.3201.0271.713314
Værdipapirer00000
Likvide midler0001300
Omsætningsaktiver i alt14.44518.96011.3148.3263.658
Status balance52.72853.38237.45219.9199.183
Selskabskapital5050505050
Overført resultat12.8346.3813.4241.086333
Udbytte002.0002.500700
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel12.8846.4315.4743.6361.083
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt12.8846.4315.4743.6361.083
Udskudt skat00000
Hensættelse2.4481.9801.274559278
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker15.60121.42811.4857.0093.820
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld662640978620167
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt16.26322.06812.4637.6293.987
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.6302.8883.561936885
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker4.3416.9263.50236431
Selskabsskat1.361142520640116
Varekreditorer2.9093.8173.6361.716763
Anden gæld9.8919.1297.0214.7671.640
Kortfristet gæld i alt21.13322.90218.2418.0953.835
Passiver i alt52.72853.38237.45219.9199.183

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte574328169
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Houkjær Begravelse ApS

CVR-nr 36441259

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Houkjær Begravelse ApS

CVR-nr: 36441259

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Houkjær Begravelse ApS

CVR-nr: 36441259

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger