Proff
Proff
Annonce
Annonce

HOLST, ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB

CVR-nr35680470
AdresseHans Broges Gade 2, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste119.041115.875112.087103.76895.180
Personaleomkostninger-84.723-80.629-79.797-72.217-64.960
Afskrivninger-71-71-71-71-71
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat34.24735.17532.21831.48030.148
Finansielle indtægter70148436450
Finansielle udgifter-816-823-761-701-617
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-747-675-718-637-567
Ordinært resultat33.50034.50031.50030.84329.581
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat33.50034.50031.50030.84329.581
Skat af årets resultat00000
Årets resultat33.50034.50031.50030.84329.581

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill36107179250321
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt36107179250321
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2.1742.1332.0942.0532.016
Finansielle anlægsaktiver i alt2.1742.1332.0942.0532.016
Anlægsaktiver i alt2.2102.2402.2732.3032.337
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser61.70059.05460.02456.27852.978
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender2.8816.0194.3975.9533.630
Værdipapirer00000
Likvide midler19.51323.32117.6869.1806.195
Omsætningsaktiver i alt84.31888.65282.29671.43162.864
Status balance86.52790.89284.56873.73465.201
Selskabskapital1.6001.6001.5001.5001.400
Overført resultat00000
Udbytte19.10021.00018.00016.84329.581
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel20.70022.60019.50018.34330.981
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt20.70022.60019.50018.34330.981
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld14.25013.95016.92012.8349.540
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt14.25013.95016.92012.8349.540
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker51.4081311310
Selskabsskat00000
Varekreditorer9237011.0971.035735
Anden gæld50.65052.23346.92141.39123.945
Kortfristet gæld i alt51.57754.34248.14942.55724.680
Passiver i alt86.52790.89284.56873.73465.201

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte8783817871

Hent gratis årsrapporter

HOLST, ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB

CVR-nr 35680470

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HOLST, ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB

CVR-nr: 35680470

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

HOLST, ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB

CVR-nr: 35680470

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger