Proff
Proff

Holion ApS

CVR-nr36086009
AdresseVesselbjergvej 3, 8370 Hadsten

Holion er et konsulentfirma, der udvikler apps og skræddersyede it-løsninger til virksomheder i alle størrelser. Hele vores team, der sidder i Hadsten lige uden for Aarhus, har solid udviklingserfaring, og vi lægger stor vægt på en agil udviklingsproces, hvor vi gennem løbende dialog og en tæt relation sikrer kunden det bedste resultat.

Vi er eksperter i det tekniske - men de specifikke detaljer behøver vi ikke kede dig med. Vi hjælper nemlig vores kunder igennem alle faser af projektet, hvor vi dækker både de tekniske og kreative aspekter, der er vigtige at tage stilling til.

Hos Holion har du også mulighed for at få en billig app. Vi har nemlig udviklet det, vi kalder en appskal, som kan anvendes til at pakke en webside ind i en app. Websiden har via appskallen mulighed for at fungere ligesom en almindelig app. Vi kalder denne appskal for starti.app.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.2753.8622.8292.5002.459
Personaleomkostninger-3.469-3.122-2.365-2.223-1.972
Afskrivninger-108-12-6-10
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat699728458276486
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-7-16-7-60
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-8-16-7-60
Ordinært resultat691711451269486
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat691711451269486
Skat af årets resultat-155-158-100-62-109
Årets resultat537553351207377

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler41352010150
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt41352010150
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4052121212
Finansielle anlægsaktiver i alt4052121212
Anlægsaktiver i alt452572222712
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.2801.069608182764
Tilgodehavender hos nærtstående parter218308555043
Andre tilgodehavender11100
Værdipapirer00000
Likvide midler7476641.8191.173577
Omsætningsaktiver i alt2.2762.0432.4831.4051.384
Status balance2.7282.6152.5051.4331.396
Selskabskapital5050505050
Overført resultat1.4841.247944742660
Udbytte300250150125110
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.8341.5471.144917820
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.8341.5471.144917820
Udskudt skat00000
Hensættelse262823-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat15713210159109
Varekreditorer160158391514
Anden gæld5517501.220438453
Kortfristet gæld i alt8691.0401.360512576
Passiver i alt2.7282.6152.5051.4331.396

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte76400
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Holion ApS

CVR-nr 36086009

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Holion ApS

CVR-nr: 36086009

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7045042
Niels Ladegaard Beck, CEO og founder af Holion
Holion team
Holion team
starti.app
Holion team

Firmaets links


Certificeringer

Vi støtter Knæk Cancer og Kræftens Bekæmpelse
Vi støtter Knæk Cancer og Kræftens Bekæmpelse
Vi støtter Lykkeliga, Danske Hospitalsklovne og Danmarks Naturfredningsforening
Vi støtter Lykkeliga, Danske Hospitalsklovne og Danmarks Naturfredningsforening
Vi er tilsluttet Global Compact Network Denmark, har gennemført SMV:Grøn og vundet Børsen Gazelle 201.
Vi er tilsluttet Global Compact Network Denmark, har gennemført SMV:Grøn og vundet Børsen Gazelle 201.

Åbningstider

Mandag
8:00 - 17:00
Tirsdag
8:00 - 17:00
Onsdag
8:00 - 17:00
Torsdag
8:00 - 17:00
Fredag
8:00 - 17:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Holion ApS

CVR-nr: 36086009

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger