Proff
Proff
Annonce

HOLDINGSELSKABET AF 1. JUNI ApS

CVR-nr26990904
AdresseRingvejen 51, 7900 Nykøbing M

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste00000
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-42-41-54-63-56
Primært resultat-42-41-54-63-56
Finansielle indtægter392134821355613
Finansielle udgifter0-434-60-37-22
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.4457289.6959.9793.126
Finansielle poster netto2.83642810.45610.2973.717
Ordinært resultat2.79538710.40210.2343.660
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.79538710.40210.2343.660
Skat af årets resultat-7771-157-56-118
Årets resultat2.71845910.24510.1783.543

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele44.82643.13152.15352.20945.980
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt44.82643.13152.15352.20945.980
Anlægsaktiver i alt44.82643.13152.15352.20945.980
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter0280031
Andre tilgodehavender9296243.0263.2901.638
Værdipapirer6.9306.5856.9645.4375.247
Likvide midler4.0284.6272.4183.3786.239
Omsætningsaktiver i alt11.88711.86412.40912.10513.155
Status balance56.71354.99564.56264.31459.135
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat36.79341.76443.03342.73344.034
Udbytte6.0001.00010.00010.0005.000
Øvrige reserver13.78012.09111.36311.4189.940
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel56.69854.98064.52164.27759.099
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt56.69854.98064.52164.27759.099
Udskudt skat00000
Hensættelse00000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer1515413736
Anden gæld00000
Kortfristet gæld i alt1515413736
Passiver i alt56.71354.99564.56264.31459.135

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HOLDINGSELSKABET AF 1. JUNI ApS

CVR-nr 26990904

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HOLDINGSELSKABET AF 1. JUNI ApS

CVR-nr: 26990904

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

HOLDINGSELSKABET AF 1. JUNI ApS

CVR-nr: 26990904

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger