Proff
Proff
Annonce
Annonce

Hofor Vand København A/S

CVR-nr26073979
AdresseØrestads Boulevard 35, 2300 København S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning341.857374.375349.113351.622357.060
Vareforbrug269.948230.230214.375203.150198.610
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste72.238149.645153.143153.606162.480
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-110.380-97.970-95.130-133.871-132.847
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-38.14251.67558.01319.73529.633
Finansielle indtægter827315787632870
Finansielle udgifter-41.707-25.447-22.731-21.880-22.444
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-40.880-25.132-21.944-21.248-21.574
Ordinært resultat-79.02226.54336.069-1.5138.059
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-79.02226.54336.069-1.5138.059
Skat af årets resultat19.046-30.282-38.76310.936-46.866
Årets resultat-59.976-3.739-2.6949.423-38.807

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill5999031.2071.5110
Øvrige immaterielle anlægsaktiver061121040.382
Immaterielle anlægsaktiver i alt5999641.3281.51140.382
Grunde og bygninger407.321134.824130.808114.829112.223
Andre anlæg og driftsmidler3.312.1113.067.3112.867.1182.800.7622.761.629
Øvrige materielle anlægsaktiver1.199.4151.104.399725.598388.770185.081
Materielle anlægsaktiver i alt4.918.8474.306.5343.723.5243.304.3613.058.933
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt4.919.4464.307.4983.724.8523.305.8723.099.315
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser30.28835.22234.04425.35425.318
Tilgodehavender hos nærtstående parter179.21811.7094.322143.730311.249
Andre tilgodehavender126.555125.15160.48199.24467.371
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt238.70557.08455.409224.890381.326
Status balance5.158.1514.364.5823.780.2613.530.7623.480.641
Selskabskapital529.300529.300529.300529.300529.300
Overført resultat587.775632.119622.405613.372591.746
Udbytte00000
Øvrige reserver6009641.32800
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.117.6751.162.3831.153.0331.142.6721.121.046
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.117.6751.162.3831.153.0331.142.6721.121.046
Udskudt skat-132-212-284-625-9.227
Hensættelse16.00016.00023.44916.00016.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker2.052.517954.858556.735452.972358.479
Langfristet gæld til nærtstående parter1.717.8001.717.8001.717.8001.717.8001.717.800
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.842.9032.734.2352.357.8352.252.7382.185.444
Kortfristet gæld til nærtstående parter31.37047.050144.00629.45745.503
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker39.073259.57824.77521.90755.116
Selskabsskat8.66832.0608.6688.6688.668
Varekreditorer43.04845.19636.33428.62928.961
Anden gæld59.41468.08032.16130.69119.903
Kortfristet gæld i alt181.573451.964245.944119.352158.151
Passiver i alt5.158.1514.364.5823.780.2613.530.7623.480.641

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Hofor Vand København A/S

CVR-nr 26073979

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Hofor Vand København A/S

CVR-nr: 26073979

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Hofor Vand København A/S

CVR-nr: 26073979

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger