Proff
Proff

HME A/S

CVR-nr25099796
AdresseEvaholmvej 24, 9600 Aars

HME blev grundlagt i 1975 og er i dag en landsdækkende, professionel partner og leverandør af fag-, hoved- og totalentrepriser. Vi har både en entreprenør- og en byggeafdeling, der både sammen og hver især udfører forskellige anlægs- og byggeopgaver. Vi kan hjælpemed totalentrepriser, men arbejder i høj grad også som underleverandør til diverse projekter. Derudover er vi autoriserede kloakmestre.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste35.01843.90940.54234.84635.755
Personaleomkostninger-30.020-39.161-34.217-26.687-27.574
Afskrivninger-3.620-3.497-2.908-2.633-2.121
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.3771.2503.4175.5266.059
Finansielle indtægter5334565356
Finansielle udgifter-1.085-1.195-1.122-1.231-927
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0-30-33011
Finansielle poster netto-1.032-1.191-1.099-1.178-861
Ordinært resultat345592.3184.3485.199
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat345592.3184.3485.199
Skat af årets resultat-72-31-527-962-1.156
Årets resultat273271.7913.3864.043

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver30340812887106
Immaterielle anlægsaktiver i alt30340812887106
Grunde og bygninger5.2185.4085.5985.7645.954
Andre anlæg og driftsmidler16.54216.08617.21015.00213.517
Øvrige materielle anlægsaktiver000092
Materielle anlægsaktiver i alt21.76121.49422.80820.76619.563
Kapitalandele207207224757757
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt207207224757757
Anlægsaktiver i alt22.27122.10923.16021.61020.425
Varebeholdninger48340404058
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser21.41126.53638.08329.11919.577
Tilgodehavender hos nærtstående parter60882
Andre tilgodehavender622354995881.449
Værdipapirer00000
Likvide midler4.0124.0304.03017.54016.756
Omsætningsaktiver i alt26.88030.93042.97547.56738.109
Status balance49.15053.03966.13569.17758.533
Selskabskapital2.5002.5002.5002.5002.500
Overført resultat13.32613.05315.02515.23413.348
Udbytte02.0002.0001.5003.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel15.82617.55319.52519.23418.848
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt15.82617.55319.52519.23418.848
Udskudt skat0000-3.115
Hensættelse4.4484.3694.6044.0773.115
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter681746810872933
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld10.09110.98812.9139.9048.008
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt10.77311.73413.72310.7768.941
Kortfristet gæld til nærtstående parter133139140630645
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker3.4704.7934.643110
Selskabsskat3116000
Varekreditorer8.2736.63013.65827.54420.652
Anden gæld6.2257.7069.8426.9056.332
Kortfristet gæld i alt18.10419.38428.28335.09027.629
Passiver i alt49.15053.03966.13569.17758.533

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte5875725858
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HME A/S

CVR-nr 25099796

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HME A/S

CVR-nr: 25099796

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7035855


Certificeringer

HME A/S er absolut førende i Danmark indenfor anlæg af dambrug.
HME A/S er absolut førende i Danmark indenfor anlæg af dambrug.
Alle opgaver er vigtige for os. Uanset størrelsen på opgaven stræber vi efter rettidig aflevering og det højeste kvalitetsniveau.
Alle opgaver er vigtige for os. Uanset størrelsen på opgaven stræber vi efter rettidig aflevering og det højeste kvalitetsniveau.
HME A/S er Aut. Kloakmestre og bliver løbende certificeret af byggeriets kvalitetskontrol.
HME A/S er Aut. Kloakmestre og bliver løbende certificeret af byggeriets kvalitetskontrol.

Åbningstider

Mandag
7:30 - 16:00
Tirsdag
7:30 - 16:00
Onsdag
7:30 - 16:00
Torsdag
7:30 - 16:00
Fredag
7:30 - 12:30
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

HME A/S

CVR-nr: 25099796

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger