Proff
Proff
Annonce

Henok Montage ApS

CVR-nr42202282
AdresseHusmandsvejen 3, 4600 Køge

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

10.03.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste5.6414.8721.711
Personaleomkostninger-5.368-4.694-1.144
Afskrivninger-16-9-3
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat257169564
Finansielle indtægter050
Finansielle udgifter-28-25-10
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-28-20-10
Ordinært resultat229149554
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat229149554
Skat af årets resultat-72-42-124
Årets resultat157107430

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger823443
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt823443
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender0024
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver27240
Finansielle anlægsaktiver i alt272424
Anlægsaktiver i alt1095868
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.5141.3001.678
Tilgodehavender hos nærtstående parter002
Andre tilgodehavender872535
Værdipapirer000
Likvide midler928443164
Omsætningsaktiver i alt2.5801.8621.980
Status balance2.6891.9202.047
Selskabskapital404040
Overført resultat464367360
Udbytte6110070
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel565507470
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt565507470
Udskudt skat000
Hensættelse242123
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2543070
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat6944101
Varekreditorer8104491.074
Anden gæld967592380
Kortfristet gæld i alt2.1001.3921.554
Passiver i alt2.6891.9202.047

ANDET

2023-122022-122021-12
Antal ansatte11114
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Henok Montage ApS

CVR-nr 42202282

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 10.03.2021 (PDF)

Periode: 10.03.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

Henok Montage ApS

CVR-nr: 42202282

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Henok Montage ApS

CVR-nr: 42202282

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger