Proff
Proff
Annonce

HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S

CVR-nr18940884
AdresseVesterbrogade 76, 1620 København V

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-062018-06
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning340.958315.533372.388276.173226.286
Vareforbrug119.263129.253265.851208.178164.429
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste265.199186.281106.53767.99661.857
Personaleomkostninger-193.497-163.902-159.726-109.553-95.123
Afskrivninger-4.629-5.630000
Kapacitetsomkostninger-7.405-26.999-46.841-37.494-31.968
Primært resultat23.350-10.25059.77530.54729.977
Finansielle indtægter4.8704.7841.1832.3111.376
Finansielle udgifter-5.661-2.650-2.959-1.029-1.450
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto4.95221.38528.4243.1564.929
Finansielle poster netto4.16123.52026.6484.4374.856
Ordinært resultat22.55913.27086.42239.95534.793
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat22.55913.27086.42239.95534.793
Skat af årets resultat-12.079893-17.689-8.647-6.784
Årets resultat10.48014.16268.73431.30828.009

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill8.03511.074000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt8.03511.074000
Grunde og bygninger5.5656.4537.3848.5406.595
Andre anlæg og driftsmidler6801.4783.0575.6274.076
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6.2457.93110.44114.16710.671
Kapitalandele66.78565.83442.06820.75017.320
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver14914971524530
Finansielle anlægsaktiver i alt66.93465.98342.13921.27417.850
Anlægsaktiver i alt81.21484.98852.58035.44128.521
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser118.853118.35571.95874.35467.902
Tilgodehavender hos nærtstående parter146.369142.81121.14419.88816.140
Andre tilgodehavender21.7484.25252611613.751
Værdipapirer00035.35430.557
Likvide midler1.7806.65999.41645.60958.666
Omsætningsaktiver i alt288.834272.410194.587178.991190.092
Status balance370.048357.398247.167214.432218.613
Selskabskapital510510500500500
Overført resultat89.39287.15181.64064.08928.704
Udbytte10.00014.00031.000040.000
Øvrige reserver36.40425.5081.7429.25012.737
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel126.306127.170114.88273.83981.941
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt126.306127.170114.88273.83981.941
Udskudt skat00000
Hensættelse25.16233.71141.73440.58339.195
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld9.93618.117000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt9.93618.117000
Kortfristet gæld til nærtstående parter10.13439.9092.8641.7393.133
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat013.2982.3708270
Varekreditorer15.27276.45852.47452.97860.034
Anden gæld183.23848.73632.84344.46634.310
Kortfristet gæld i alt208.644178.40190.551100.01097.477
Passiver i alt370.048357.398247.167214.432218.613

ANDET

2022-122021-122020-122019-062018-06
Antal ansatte280264195200183
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S

CVR-nr 18940884

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 31.12.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S

CVR-nr: 18940884

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S

CVR-nr: 18940884

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger