Proff
Proff
Annonce
Annonce

HEMPEL A/S

CVR-nr59946013
AdresseLundtoftegårdsvej 91, 2800 Kongens Lyngby

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2022-12Regnskab med fremmed valuta
2021-12Regnskab med fremmed valuta
2020-12Regnskab med fremmed valuta
2019-12Regnskab med fremmed valuta
2018-12Regnskab med fremmed valuta
2017-12Regnskab med fremmed valuta
2016-12Regnskab med fremmed valuta
2015-12Regnskab med fremmed valuta
2014-12Regnskab med fremmed valuta
2013-12Regnskab med fremmed valuta

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeEUREUREUREUREUR
Nettoomsætning2.159.0001.774.000136.0001.534.0001.346.000
Vareforbrug1.375.0001.102.00060.000936.000832.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste784.000672.00076.000598.000514.000
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-1.226.000-580.000-65.000-507.000-447.000
Primært resultat112.000112.00011.00092.00077.000
Finansielle indtægter5.0004.000000
Finansielle udgifter-63.000-21.000-1.000-13.000-5.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0033.00000
Finansielle poster netto-58.000-17.00032.000-13.000-5.000
Ordinært resultat56.00095.00045.00079.00072.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat56.00095.00045.00079.00072.000
Skat af årets resultat-19.000-29.000-4.000-29.000-24.000
Årets resultat35.00066.00041.00050.00048.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeEUREUREUREUREUR
Goodwill00068.00076.000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0022.000100.000108.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt765.000767.00022.000168.000184.000
Grunde og bygninger001.000169.000165.000
Andre anlæg og driftsmidler0014.000111.000111.000
Øvrige materielle anlægsaktiver161.000172.00011.00034.00028.000
Materielle anlægsaktiver i alt511.000477.00026.000314.000304.000
Kapitalandele00301.00000
Langfristede tilgodehavender00151.00047.00051.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver107.000100.0001.0004.00019.000
Finansielle anlægsaktiver i alt107.000100.000453.00051.00070.000
Anlægsaktiver i alt1.544.0001.516.000501.000533.000558.000
Varebeholdninger343.000334.0003.000234.000215.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser476.000397.0006.000359.000338.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00213.00000
Andre tilgodehavender74.00052.00023.00053.00089.000
Værdipapirer00000
Likvide midler180.000176.000113.000101.00085.000
Omsætningsaktiver i alt1.111.000980.000362.000767.000737.000
Status balance2.655.0002.496.000863.0001.300.0001.295.000
Selskabskapital15.00015.00015.00015.00015.000
Overført resultat529.000482.000404.000403.000363.000
Udbytte0025.00025.00030.000
Øvrige reserver0-1.0008.00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel519.000529.000452.000443.000408.000
Minoritetsinteressernes andel28.00041.000049.00061.000
Egenkapital i alt547.000570.000452.000492.000469.000
Udskudt skat99.000131.000000
Hensættelse--9.000114.000160.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker901.000770.000179.00020.00030.000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld145.000159.000021.00040.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.145.0001.060.000179.00041.00070.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00173.000127.00073.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker100.00067.0004.00026.00057.000
Selskabsskat26.0007.000010.0007.000
Varekreditorer355.000344.0009.000261.000243.000
Anden gæld356.000291.00037.000229.000216.000
Kortfristet gæld i alt916.000817.000223.000653.000596.000
Passiver i alt2.655.0002.496.000863.0001.300.0001.295.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte7.3436.7463466.2195.882
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HEMPEL A/S

CVR-nr 59946013

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HEMPEL A/S

CVR-nr: 59946013

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

HEMPEL A/S

CVR-nr: 59946013

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger