Proff
Proff
Annonce
Annonce

HELSINGØR DAGBLAD A/S

CVR-nr86736713
AdresseH P Christensens Vej 1 2, 3000 Helsingør

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-52-9922.50919.27720.097
Personaleomkostninger00-17.860-20.463-22.111
Afskrivninger00-854-500-131
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-52-993.795-1.686-2.145
Finansielle indtægter5201501815
Finansielle udgifter-23-32-71-128-120
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto29-3279-110-105
Ordinært resultat-23-1313.799-1.796-2.250
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-23-1313.799-1.796-2.250
Skat af årets resultat528-836385488
Årets resultat-18-1032.963-1.411-1.762

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0008451.213
Immaterielle anlægsaktiver i alt0008451.213
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler0003682
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt0003682
Kapitalandele0001.1951.216
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt0001.1951.216
Anlægsaktiver i alt0002.0762.511
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0001.850890
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.494286.74515.38013.350
Andre tilgodehavender097368411610
Værdipapirer00000
Likvide midler012.67707233.587
Omsætningsaktiver i alt1.49412.8027.11318.63018.727
Status balance1.49412.8027.11320.70621.238
Selskabskapital1.5001.5001.5001.5001.500
Overført resultat-1441071.64410.855
Udbytte004.5007.8000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.4861.5046.10710.94412.355
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.4861.5046.10710.94412.355
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter011.291000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat001.00600
Varekreditorer000812790
Anden gæld8008.9508.093
Kortfristet gæld i alt811.2981.0069.7628.883
Passiver i alt1.49412.8027.11320.70621.238

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00282831
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HELSINGØR DAGBLAD A/S

CVR-nr 86736713

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HELSINGØR DAGBLAD A/S

CVR-nr: 86736713

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

HELSINGØR DAGBLAD A/S

CVR-nr: 86736713

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger