Proff
Proff
Annonce
Annonce

Hellerik ApS

CVR-nr25525221
AdresseHørhavevej 58 B, 8270 Højbjerg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-176-389-183-59814.815
Personaleomkostninger-134-123-158-242-4.510
Afskrivninger-111-98-80-25-48
Kapacitetsomkostninger0-65000
Primært resultat-421-676-421-86410.257
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-66-74-68-56-48
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-66-74-68-56-48
Ordinært resultat-487-750-489-92110.210
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-487-750-489-92110.210
Skat af årets resultat10014094165-2.264
Årets resultat-387-610-395-7567.945

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger2.8182.8242.8302.8362.841
Andre anlæg og driftsmidler6227275943820
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.4403.5513.4243.2182.841
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt3.4403.5513.4243.2182.841
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000155
Andre tilgodehavender601751111831
Værdipapirer00000
Likvide midler2860133138.698
Omsætningsaktiver i alt882351244968.853
Status balance3.5283.7863.5483.71411.695
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat367254-1372581.014
Udbytte00008.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel492379-123839.139
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt492379-123839.139
Udskudt skat00000
Hensættelse0403518-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.9993.2723.4513.27229
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00002.232
Varekreditorer2548253182
Anden gæld0484800
Kortfristet gæld i alt3.0363.3673.5253.3122.556
Passiver i alt3.5283.7863.5483.71411.695

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11115

Hent gratis årsrapporter

Hellerik ApS

CVR-nr 25525221

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Hellerik ApS

CVR-nr: 25525221

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Hellerik ApS

CVR-nr: 25525221

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger