Proff
Proff
Annonce
Annonce

HELJAN A/S

CVR-nr51682815
AdresseRebslagervej 6, 5471 Søndersø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-032022-032021-032020-032019-03
Startdato

01.04.2022

01.04.2021

01.04.2020

01.04.2019

01.04.2018

Sluttdato

31.03.2023

31.03.2022

31.03.2021

31.03.2020

31.03.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.8647.1336.8436.0386.178
Personaleomkostninger-2.780-2.900-3.047-2.777-2.734
Afskrivninger-242-435-454-433-456
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.8423.7983.3422.8282.988
Finansielle indtægter5356437787
Finansielle udgifter-460-305-1.003-677-735
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-722-87451250-70
Finansielle poster netto-1.128-336-510-350-719
Ordinært resultat1.7143.4622.8322.4782.270
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.7143.4622.8322.4782.270
Skat af årets resultat-539-786-526-498-519
Årets resultat1.1752.6762.3061.9801.751

BALANCEREGNSKAB

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger4.6614.9845.2035.5225.706
Andre anlæg og driftsmidler833418530138233
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5.4955.4015.7345.6605.940
Kapitalandele06147012500
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt06147012500
Anlægsaktiver i alt5.4956.0156.4345.9105.940
Varebeholdninger26.07221.62612.94910.6071.466
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.2931596741.465510
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.1321.9861.5021.5671.580
Andre tilgodehavender112010367030
Værdipapirer00000
Likvide midler4734160883671
Omsætningsaktiver i alt28.73724.00426.81525.59521.211
Status balance34.23230.01932.54931.25527.151
Selskabskapital408408500500500
Overført resultat17.01515.34712.79213.91912.329
Udbytte120300150140140
Øvrige reserver06147012500
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel17.54316.66814.14314.80912.969
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt17.54316.66814.14314.80912.969
Udskudt skat00000
Hensættelse532541579634677
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter3.1873.4473.7084.0104.417
Langfristet gæld til banker15023028400
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.3363.6777.7008.0198.833
Kortfristet gæld til nærtstående parter333991.7681.927
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker8.1164.2137.5094.1912.297
Selskabsskat02300153139
Varekreditorer1.3925501.9362.222648
Anden gæld2542795702.2151.962
Kortfristet gæld i alt12.8209.13310.02310.5496.973
Passiver i alt34.23230.01932.54931.25527.151

ANDET

2023-032022-032021-032020-032019-03
Antal ansatte56668
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HELJAN A/S

CVR-nr 51682815

Årsrapport 01.04.2022 (PDF)

Periode: 01.04.2022 - 31.03.2023

Årsrapport 01.04.2021 (PDF)

Periode: 01.04.2021 - 31.03.2022

Årsrapport 01.04.2020 (PDF)

Periode: 01.04.2020 - 31.03.2021

Årsrapport 01.04.2019 (PDF)

Periode: 01.04.2019 - 31.03.2020

Årsrapport 01.04.2018 (PDF)

Periode: 01.04.2018 - 31.03.2019

Årsrapport 01.04.2017 (PDF)

Periode: 01.04.2017 - 31.03.2018

Kreditrapport

HELJAN A/S

CVR-nr: 51682815

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

HELJAN A/S

CVR-nr: 51682815

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger