Proff
Proff
Annonce

HELJAN A/S

CVR-nr51682815
AdresseRebslagervej 6, 5471 Søndersø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2024-032023-032022-032021-032020-03
Startdato

01.04.2023

01.04.2022

01.04.2021

01.04.2020

01.04.2019

Sluttdato

31.03.2024

31.03.2023

31.03.2022

31.03.2021

31.03.2020

RESULTATREGNSKAB

2024-032023-032022-032021-032020-03
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste7.0135.8647.1336.8436.038
Personaleomkostninger-2.713-2.780-2.900-3.047-2.777
Afskrivninger-621-242-435-454-433
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3.6792.8423.7983.3422.828
Finansielle indtægter053564377
Finansielle udgifter-699-460-305-1.003-677
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0-722-87451250
Finansielle poster netto-698-1.128-336-510-350
Ordinært resultat2.9801.7143.4622.8322.478
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.9801.7143.4622.8322.478
Skat af årets resultat-660-539-786-526-498
Årets resultat2.3211.1752.6762.3061.980

BALANCEREGNSKAB

2024-032023-032022-032021-032020-03
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger4.7144.6614.9845.2035.522
Andre anlæg og driftsmidler815833418530138
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5.5285.4955.4015.7345.660
Kapitalandele00614701250
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00614701250
Anlægsaktiver i alt5.5285.4956.0156.4345.910
Varebeholdninger29.52926.07221.62612.94910.607
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.8791.2931596741.465
Tilgodehavender hos nærtstående parter01.1321.9861.5021.567
Andre tilgodehavender01120103670
Værdipapirer00000
Likvide midler294734160883
Omsætningsaktiver i alt31.68228.73724.00426.81525.595
Status balance37.21134.23230.01932.54931.255
Selskabskapital408408408500500
Overført resultat19.17617.01515.34712.79213.919
Udbytte120120300150140
Øvrige reserver00614701250
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel19.70417.54316.66814.14314.809
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt19.70417.54316.66814.14314.809
Udskudt skat00000
Hensættelse533532541579634
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter2.9263.1873.4473.7084.010
Langfristet gæld til banker7341502302840
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.6593.3363.6777.7008.019
Kortfristet gæld til nærtstående parter33333991.768
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker7.8898.1164.2137.5094.191
Selskabsskat13902300153
Varekreditorer3.6791.3925501.9362.222
Anden gæld3382542795702.215
Kortfristet gæld i alt13.31412.8209.13310.02310.549
Passiver i alt37.21134.23230.01932.54931.255

ANDET

2024-032023-032022-032021-032020-03
Antal ansatte55666
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HELJAN A/S

CVR-nr 51682815

Årsrapport 01.04.2023 (PDF)

Periode: 01.04.2023 - 31.03.2024

Årsrapport 01.04.2022 (PDF)

Periode: 01.04.2022 - 31.03.2023

Årsrapport 01.04.2021 (PDF)

Periode: 01.04.2021 - 31.03.2022

Årsrapport 01.04.2020 (PDF)

Periode: 01.04.2020 - 31.03.2021

Årsrapport 01.04.2019 (PDF)

Periode: 01.04.2019 - 31.03.2020

Årsrapport 01.04.2018 (PDF)

Periode: 01.04.2018 - 31.03.2019

Årsrapport 01.04.2017 (PDF)

Periode: 01.04.2017 - 31.03.2018

Kreditrapport

HELJAN A/S

CVR-nr: 51682815

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

HELJAN A/S

CVR-nr: 51682815

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger