Proff
Proff

HEJ Murerservice ApS

CVR-nr43343424
AdresseSKOVLYTOFTEN 3, 2840 HOLTE

HISTORIEN OM HEJ MURERENTREPRISE A/S
HEJ Murerentreprise APS blev stiftet i 2002 af murermestrene Henrik Petersen og Erik Burman samt tømrermester Jesper Bjerre. Alle tre er erfarne håndværksmestre med årtiers erfaring.

Siden ændrede Erik Burmans virksomhed til et A/S, som frem til 2014 har gennemgået et glidende generationsskifte.


ERFARING MED STØRRE BYGGESAGER
Idag driver selskabet af Direktør Martin Røschke. Martin bygger videre på virksomhedens erfaring med større byggeopgaver, herunder renovering og opførelse af erhvervsbyggerier.

HEJ Murerentreprise A/S arbejder i rammeaftaler og foreninger. BÅDE GAMMEL OG NY VIDEN 
Viden og høj faglighed er nøglebegreber hos HEJ Murerentreprise A/S. Den samlede erfaring og viden fra forskellige generationer gør det muligt at skabe præcise løsninger, som kunderne efterspørger og i en kvalitet, som ikke kan anfægtes.

STÆRKT GRUNDLAG FOR FORTSAT DRIFT OG VÆKST
Hos HEJ Murerentreprise A/S er der fortsat fokus på at tilbyde kunderne løsninger og byggeri i den allerbedste kvalitet.

Men der arbejder også med værdibaseret ledelse, ansvarlighed og sikkerhed for de ansatte. Kombineret med kerneværdier som fleksibilitet og loyalitet sikrer vi, at de rigtige aftaler indgås, så kunderne er glade og medarbejderne kan gå stolte og tilfredse hjem fra arbejde.

VORES KERNEVÆRDIER
Loyalitet – både overfor, dig som kunde og overfor det fag, vi med stolthed repræsenterer. Fleksibilitet – både til at udføre detaljer, præcist som vores kunder ønsker det, men også at tage hånd om pludselige ændringer, der kan opstå undervejs i et projekt. Fleksibilitet gælder også overfor hinanden. Vi træder altid til, når kollegaen har brugt for det, så opgaven opfylder ønsket kvalitet til aftalt tid.

Ansvarlighed – vi sørger for, at vores arbejde møder kundens forventninger, har den højeste håndværksmæssige kvalitet, og at vi alle kommer tilfredse og sikkert hjem fra arbejde.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-12
Startdato

21.06.2022

Sluttdato

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste326
Personaleomkostninger-260
Afskrivninger0
Kapacitetsomkostninger0
Primært resultat66
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter0
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0
Finansielle poster netto0
Ordinært resultat66
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat66
Skat af årets resultat-14
Årets resultat51

BALANCEREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler0
Øvrige materielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver i alt0
Kapitalandele0
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt0
Anlægsaktiver i alt0
Varebeholdninger0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser198
Tilgodehavender hos nærtstående parter0
Andre tilgodehavender0
Værdipapirer0
Likvide midler144
Omsætningsaktiver i alt343
Status balance343
Selskabskapital40
Overført resultat51
Udbytte0
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel91
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt91
Udskudt skat0
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter0
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt0
Kortfristet gæld til nærtstående parter0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat14
Varekreditorer29
Anden gæld207
Kortfristet gæld i alt251
Passiver i alt343

ANDET

2022-12
Antal ansatte1
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HEJ Murerservice ApS

CVR-nr 43343424

Årsrapport 21.06.2022 (PDF)

Periode: 21.06.2022 - 31.12.2022

Kreditrapport

HEJ Murerservice ApS

CVR-nr: 43343424

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7048350


Certificeringer

AAA Højeste kreditværdighed
AAA Højeste kreditværdighed
Byg Garanti
Byg Garanti
Børsens Gazelle 2017
Børsens Gazelle 2017

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 14:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

HEJ Murerservice ApS

CVR-nr: 43343424

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger