Proff
Proff
Annonce
Annonce

Hedensted VVS Service A/S

CVR-nr30696646CVRP-nr1013397658
AdresseÅrupvej 29, 8722 Hedensted

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste21.02022.13522.86120.85118.086
Personaleomkostninger-18.796-19.569-18.994-17.525-15.642
Afskrivninger-697-854-889-874-795
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.5271.7122.9782.4521.649
Finansielle indtægter11069431912
Finansielle udgifter-345-308-234-199-356
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0002-209
Finansielle poster netto-236-240-191-179-553
Ordinært resultat1.2911.4732.7872.2731.097
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.2911.4732.7872.2731.097
Skat af årets resultat-301-339-602-530-298
Årets resultat9911.1342.1851.743799

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill4279257436615
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt4279257436615
Grunde og bygninger7.2867.1396.9636.9666.121
Andre anlæg og driftsmidler9221.3001.6761.9022.132
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt8.2088.4398.6398.8688.252
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt8.2508.5178.8969.3048.868
Varebeholdninger4.3615.1154.3924.0314.265
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.9355.9457.5829.1077.413
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.2123.4493.5151.5960
Andre tilgodehavender13717065255159
Værdipapirer00000
Likvide midler0054530
Omsætningsaktiver i alt13.71714.75215.72215.47312.492
Status balance21.96723.26924.61824.77721.360
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat5.3315.3414.2065.2223.978
Udbytte1.00000500500
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.8315.8414.7066.2224.978
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.8315.8414.7066.2224.978
Udskudt skat00000
Hensættelse546617628584498
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter3.5223.6663.7812.4622.606
Langfristet gæld til banker1.5361.5811.6711.7932.160
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000030
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt5.0585.2475.4524.2554.796
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.3473.0361.1821.1211.503
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.4921.463002.472
Selskabsskat372349558444216
Varekreditorer2.3603.2672.5882.9233.108
Anden gæld2.9623.4499.2049.2293.789
Kortfristet gæld i alt9.53111.56413.53213.71711.087
Passiver i alt21.96723.26924.61824.77721.360

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte3638413734
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Hedensted VVS Service A/S

CVR-nr 30696646

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Hedensted VVS Service A/S

CVR-nr: 30696646

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Hedensted VVS Service A/S

CVR-nr: 30696646

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger