Proff
Proff
Annonce
Annonce

Hededanmark A/S

CVR-nr27623549
AdresseKlostermarken 12, 8800 Viborg

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.010.5151.857.8701.567.1741.518.6471.598.204
Vareforbrug1.562.2851.459.5751.224.3051.168.6601.236.747
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste449.074399.450343.170351.413384.450
Personaleomkostninger-409.017-328.784-325.284-317.547-327.440
Afskrivninger-46.513-30.361-43.864-31.572-26.668
Kapacitetsomkostninger-224-157306-72-244
Primært resultat-6.68040.148-25.6722.22230.098
Finansielle indtægter1.2954987075582.516
Finansielle udgifter-16.477-2.821-2.074-1.060-3.964
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto25.92920.19229.839-1.8931.368
Finansielle poster netto10.74717.86928.472-2.395-80
Ordinært resultat4.06758.0172.800-17330.018
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.06758.0172.800-17330.018
Skat af årets resultat3.196-8.809-1.583-866-3.739
Årets resultat7.26349.2081.217-1.03926.279

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill08.82810.73233.45732.052
Øvrige immaterielle anlægsaktiver19.33521.54622.77029.03424.794
Immaterielle anlægsaktiver i alt19.33530.37433.50262.49156.846
Grunde og bygninger48.01949.59719.59321.44916.709
Andre anlæg og driftsmidler104.12877.21871.03570.07958.634
Øvrige materielle anlægsaktiver445001.9330
Materielle anlægsaktiver i alt152.592126.81590.62893.46175.343
Kapitalandele127.524108.59972.47551.51751.042
Langfristede tilgodehavender1.1000000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt128.624108.59972.47551.51751.042
Anlægsaktiver i alt300.551265.788196.605155.952183.231
Varebeholdninger97.36177.18676.15283.07373.935
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser542.936520.964384.446441.231343.714
Tilgodehavender hos nærtstående parter981252366987.602
Andre tilgodehavender45.04122.14824.49121.03319.192
Værdipapirer00000
Likvide midler4.8611.9771.96122.98147
Omsætningsaktiver i alt696.122623.148489.817576.249448.719
Status balance996.673888.936686.422732.201631.950
Selskabskapital30.00030.00030.00030.00030.000
Overført resultat152.627212.043162.835161.618231.468
Udbytte00068.50026.000
Øvrige reserver54.8930000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel237.520241.667192.986260.118287.468
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt237.520241.667192.986260.118287.468
Udskudt skat00000
Hensættelse33.0513.5725.05727.37511.483
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter18.3381.0751.1401.2031.266
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00010.4290
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt21.2631.0751.14011.6321.266
Kortfristet gæld til nærtstående parter30.21825.23823.82710.8179.709
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker245.776280.437135.399115.282102.879
Selskabsskat1.344005.9142.145
Varekreditorer277.097191.093139.261140.20593.530
Anden gæld41.659145.854188.752160.858125.615
Kortfristet gæld i alt704.839642.622487.239433.076331.733
Passiver i alt996.673888.936686.422732.201631.950

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte81419701.039838
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Hededanmark A/S

CVR-nr 27623549

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Hededanmark A/S

CVR-nr: 27623549

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Hededanmark A/S

CVR-nr: 27623549

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger