Proff
Proff
Annonce
Annonce

Hededanmark A/S

CVR-nr27623549
AdresseKlostermarken 12, 8800 Viborg

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.070.3842.010.5151.857.8701.567.1741.518.647
Vareforbrug1.587.6321.562.2851.459.5751.224.3051.168.660
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste484.282449.074399.450343.170351.413
Personaleomkostninger-434.128-409.017-328.784-325.284-317.547
Afskrivninger-39.950-46.513-30.361-43.864-31.572
Kapacitetsomkostninger-209-224-157306-72
Primært resultat9.995-6.68040.148-25.6722.222
Finansielle indtægter1.1351.295498707558
Finansielle udgifter-17.700-16.477-2.821-2.074-1.060
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto25.47625.92920.19229.839-1.893
Finansielle poster netto8.91110.74717.86928.472-2.395
Ordinært resultat18.9064.06758.0172.800-173
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat18.9064.06758.0172.800-173
Skat af årets resultat5863.196-8.809-1.583-866
Årets resultat19.4927.26349.2081.217-1.039

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill2.30308.82810.73233.457
Øvrige immaterielle anlægsaktiver11.75519.33521.54622.77029.034
Immaterielle anlægsaktiver i alt14.05819.33530.37433.50262.491
Grunde og bygninger50.81748.01949.59719.59321.449
Andre anlæg og driftsmidler114.118104.12877.21871.03570.079
Øvrige materielle anlægsaktiver0445001.933
Materielle anlægsaktiver i alt164.935152.592126.81590.62893.461
Kapitalandele173.490127.524108.59972.47551.517
Langfristede tilgodehavender1.1001.100000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt174.590128.624108.59972.47551.517
Anlægsaktiver i alt353.583300.551265.788196.605155.952
Varebeholdninger120.57697.36177.18676.15283.073
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser554.786542.936520.964384.446441.231
Tilgodehavender hos nærtstående parter19.53998125236698
Andre tilgodehavender49.81345.04122.14824.49121.033
Værdipapirer00000
Likvide midler3444.8611.9771.96122.981
Omsætningsaktiver i alt750.061696.122623.148489.817576.249
Status balance1.103.644996.673888.936686.422732.201
Selskabskapital30.00030.00030.00030.00030.000
Overført resultat167.873152.627212.043162.835161.618
Udbytte000068.500
Øvrige reserver59.29254.893000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel257.165237.520241.667192.986260.118
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt257.165237.520241.667192.986260.118
Udskudt skat00000
Hensættelse26.32333.0513.5725.05727.375
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter17.63618.3381.0751.1401.203
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000010.429
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt36.72421.2631.0751.14011.632
Kortfristet gæld til nærtstående parter31.64330.21825.23823.82710.817
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker278.217245.776280.437135.399115.282
Selskabsskat01.344005.914
Varekreditorer298.476277.097191.093139.261140.205
Anden gæld57.33241.659145.854188.752160.858
Kortfristet gæld i alt783.432704.839642.622487.239433.076
Passiver i alt1.103.644996.673888.936686.422732.201

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte82581419701.039
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Hededanmark A/S

CVR-nr 27623549

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Hededanmark A/S

CVR-nr: 27623549

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Hededanmark A/S

CVR-nr: 27623549

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger