Proff
Proff
Annonce

Heartcore Capital Fund I K/S

CVR-nr30582276
AdresseFrederiksgade 7 3, 1265 København K

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00928878
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste--844.07144.35915.678
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-272-193-38-5-364
Primært resultat86.325-205.504843.94144.26615.236
Finansielle indtægter61000
Finansielle udgifter-2-3-47-2-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto4-2-47-2-2
Ordinært resultat86.329-205.506843.89444.26415.234
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat86.329-205.506843.89444.26415.234
Skat af årets resultat00000
Årets resultat86.329-205.506843.89444.26415.234

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver001.021.901675.608631.249
Finansielle anlægsaktiver i alt001.021.901675.608631.249
Anlægsaktiver i alt903.187816.5901.021.901675.608631.249
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler2462422457473
Omsætningsaktiver i alt2462422457473
Status balance903.433816.8321.022.146675.682631.322
Selskabskapital00700.670700.567700.470
Overført resultat1.709.9391.623.6101.809.116985.222940.958
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel902.653816.3241.021.830675.611631.250
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt902.653816.3241.021.830675.611631.250
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld7805083167172
Kortfristet gæld i alt7805083167172
Passiver i alt903.433816.8321.022.146675.682631.322

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Heartcore Capital Fund I K/S

CVR-nr 30582276

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Heartcore Capital Fund I K/S

CVR-nr: 30582276

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Heartcore Capital Fund I K/S

CVR-nr: 30582276

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger