Proff
Proff
Annonce
Annonce

Højgård Hestehospital Group A/S

CVR-nr33783116
AdresseRugårdsvej 696, 5462 Morud

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste48.13424.32826.26818.81821.105
Personaleomkostninger-38.121-18.095-14.376-12.364-11.656
Afskrivninger-7.637-723-8.088-1.544-1.467
Kapacitetsomkostninger00-2.72200
Primært resultat2.3765.5101.0814.9107.982
Finansielle indtægter178524134742
Finansielle udgifter-106-149-129-299-267
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto021.6161.199184252
Finansielle poster netto7221.5181.11123227
Ordinært resultat2.44827.0282.1925.1418.009
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.44827.0282.1925.1418.009
Skat af årets resultat-63-825-349-1.014-1.606
Årets resultat2.38526.2031.8434.1276.403

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill47.492005101.020
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt47.492005101.020
Grunde og bygninger2.27274710.13415.61716.464
Andre anlæg og driftsmidler5.7972.0641.5694.2131.612
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt8.0702.81111.70219.83018.076
Kapitalandele056.7821.4531.014967
Langfristede tilgodehavender66352541400
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt66357.3071.8681.014967
Anlægsaktiver i alt56.22660.11813.57021.35420.063
Varebeholdninger3.581868883819814
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser9.0264.4532.5573.6042.701
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.2121.8841.239810607
Andre tilgodehavender3.1321.19381150104
Værdipapirer00000
Likvide midler11.2317.1768.4543.2812.305
Omsætningsaktiver i alt29.18115.57313.2148.6636.531
Status balance85.40775.69126.78430.01726.593
Selskabskapital805805804804804
Overført resultat66.51558.4415.0063.1633.155
Udbytte1.000004.1202.993
Øvrige reserver06.6896.4886.4886.488
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel68.32065.93512.29814.57513.440
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt68.32065.93512.29814.57513.440
Udskudt skat00000
Hensættelse8043.55809661.042
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter005.4375.8194.777
Langfristet gæld til banker3500000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld004131330
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0003.4613.328
Langfristet gæld i alt35005.8509.4138.105
Kortfristet gæld til nærtstående parter67215895050
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat42006150213
Varekreditorer2.9051.590842729854
Anden gæld12.6033.8886.5914.2852.889
Kortfristet gæld i alt15.9336.1988.6365.0644.006
Passiver i alt85.40775.69126.78430.01726.593

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte8346403636
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Højgård Hestehospital Group A/S

CVR-nr 33783116

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Højgård Hestehospital Group A/S

CVR-nr: 33783116

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Højgård Hestehospital Group A/S

CVR-nr: 33783116

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger