Proff
Proff
Annonce
Annonce

HBS Invest 2015 ApS

CVR-nr36700742
AdressePlatanvej 5, 5230 Odense M

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-25-952-258-163
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-25-952-258-163
Finansielle indtægter4.69935.5536.0369.4104.598
Finansielle udgifter-8.275-2.333-2.021-1.528-987
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-3.57633.2204.0157.8823.610
Ordinært resultat-3.60033.2104.0677.6243.447
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-3.60033.2104.0677.6243.447
Skat af årets resultat00000
Årets resultat-3.60033.2104.0677.6243.447

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer77.27895.21574.09167.65245.899
Likvide midler3.03110300
Omsætningsaktiver i alt80.30995.22574.09467.65245.900
Status balance80.30995.22574.09467.65245.900
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat51.91755.51722.30718.24010.616
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel52.11755.71722.50718.44010.816
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt52.11755.71722.50718.44010.816
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker28.18032.01544.20542.48229.087
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld137.4937.3826.7295.996
Kortfristet gæld i alt28.19239.50851.58749.21235.083
Passiver i alt80.30995.22574.09467.65245.900

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte--0--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HBS Invest 2015 ApS

CVR-nr 36700742

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HBS Invest 2015 ApS

CVR-nr: 36700742

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

HBS Invest 2015 ApS

CVR-nr: 36700742

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger