Proff
Proff

HBS Byg ApS

CVR-nr35841741CVRP-nr1019344270
AdresseNørreskovvej 10, 6230 Rødekro

I vores tømrerfirma har stort fokus på altid at kunne levere solide løsninger, hvor håndværket er i orden, og hvor helheden er i centrum. Det betyder ikke bare god holdbarhed, men også en flot, æstetisk finish.Vi agerer gerne tovholder på projektet og har gode samarbejdspartnere, som vi har et tæt og loyalt forhold til, og som vi ved, leverer lige så høj kvalitet som os selv. Med andre ord kan du lade vores tømrerfirma stå for hele projektet, så du ikke behøver bekymre dig om koordinering, overholdelse af tidsplaner og budget med mere.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.7976.1825.1972.6702.042
Personaleomkostninger-4.167-4.926-3.526-2.016-1.924
Afskrivninger-237-184-134-133-89
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3941.0721.53752129
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-45-36-38-29-19
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-12-2000
Finansielle poster netto-57-39-38-29-19
Ordinært resultat3371.0331.49949210
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3371.0331.49949210
Skat af årets resultat-77-230-344-1080
Årets resultat2618041.15638310

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler999783744436504
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt999783744436504
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender0379400
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt0379400
Anlægsaktiver i alt9991.162748436504
Varebeholdninger9785858585
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.9312.6101.4994501.043
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender2818802028
Værdipapirer00000
Likvide midler0511.970978185
Omsætningsaktiver i alt3.2832.9493.6421.7201.339
Status balance4.2824.1114.3902.1561.843
Selskabskapital5050505050
Overført resultat819819819819548
Udbytte2618041.1561130
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.1301.6722.025982598
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.1301.6722.025982598
Udskudt skat00000
Hensættelse231918--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter3910000
Anden langfristet gæld572447451244304
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt963449451244304
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker4031851297987
Selskabsskat73228326940
Varekreditorer1.008714753142376
Anden gæld6830689615478
Kortfristet gæld i alt2.1661.9701.897931941
Passiver i alt4.2824.1114.3902.1561.843

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte11131068
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HBS Byg ApS

CVR-nr 35841741

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HBS Byg ApS

CVR-nr: 35841741

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7018996


Certificeringer


Åbningstider

Mandag
6:00 - 17:30
Tirsdag
6:00 - 17:30
Onsdag
6:00 - 17:30
Torsdag
6:00 - 17:30
Fredag
6:00 - 17:30
Lørdag
6:00 - 17:30
Søndag
6:00 - 17:30

Kreditrapport

HBS Byg ApS

CVR-nr: 35841741

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger