Proff
Proff
Annonce
Annonce

HBS BYG ApS

CVR-nr35841741
AdresseNørreskovvej 10, 6230 Rødekro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.1825.1972.6702.0422.340
Personaleomkostninger-4.926-3.526-2.016-1.924-1.549
Afskrivninger-184-134-133-89-153
Kapacitetsomkostninger0000-3
Primært resultat1.0721.53752129635
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-36-38-29-19-34
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-20000
Finansielle poster netto-39-38-29-19-34
Ordinært resultat1.0331.49949210601
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.0331.49949210601
Skat af årets resultat-230-344-1080-134
Årets resultat8041.15638310467

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler783744436504149
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt783744436504149
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender3794000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt3794000
Anlægsaktiver i alt1.162748436504149
Varebeholdninger8585858575
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.6101.4994501.0431.400
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1880202857
Værdipapirer00000
Likvide midler511.9709781850
Omsætningsaktiver i alt2.9493.6421.7201.3391.549
Status balance4.1114.3902.1561.8431.698
Selskabskapital5050505050
Overført resultat819819819548539
Udbytte8041.15611300
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.6722.025982598589
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.6722.025982598589
Udskudt skat00000
Hensættelse1918---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld44745124430467
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt44945124430467
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker185129798758
Selskabsskat22832694032
Varekreditorer714753142376564
Anden gæld0689615478389
Kortfristet gæld i alt1.9701.8979319411.043
Passiver i alt4.1114.3902.1561.8431.698

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1310685

Hent gratis årsrapporter

HBS BYG ApS

CVR-nr 35841741

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HBS BYG ApS

CVR-nr: 35841741

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

HBS BYG ApS

CVR-nr: 35841741

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger