Proff
Proff

HBS Byg ApS

CVR-nr35841741CVRP-nr1019344270
AdresseNørreskovvej 10, 6230 Rødekro

I vores tømrerfirma har stort fokus på altid at kunne levere solide løsninger, hvor håndværket er i orden, og hvor helheden er i centrum. Det betyder ikke bare god holdbarhed, men også en flot, æstetisk finish.Vi agerer gerne tovholder på projektet og har gode samarbejdspartnere, som vi har et tæt og loyalt forhold til, og som vi ved, leverer lige så høj kvalitet som os selv. Med andre ord kan du lade vores tømrerfirma stå for hele projektet, så du ikke behøver bekymre dig om koordinering, overholdelse af tidsplaner og budget med mere.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.1825.1972.6702.0422.340
Personaleomkostninger-4.926-3.526-2.016-1.924-1.549
Afskrivninger-184-134-133-89-153
Kapacitetsomkostninger0000-3
Primært resultat1.0721.53752129635
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-36-38-29-19-34
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-20000
Finansielle poster netto-39-38-29-19-34
Ordinært resultat1.0331.49949210601
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.0331.49949210601
Skat af årets resultat-230-344-1080-134
Årets resultat8041.15638310467

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler783744436504149
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt783744436504149
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender3794000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt3794000
Anlægsaktiver i alt1.162748436504149
Varebeholdninger8585858575
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.6101.4994501.0431.400
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1880202857
Værdipapirer00000
Likvide midler511.9709781850
Omsætningsaktiver i alt2.9493.6421.7201.3391.549
Status balance4.1114.3902.1561.8431.698
Selskabskapital5050505050
Overført resultat819819819548539
Udbytte8041.15611300
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.6722.025982598589
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.6722.025982598589
Udskudt skat00000
Hensættelse1918---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld44745124430467
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt44945124430467
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker185129798758
Selskabsskat22832694032
Varekreditorer714753142376564
Anden gæld0689615478389
Kortfristet gæld i alt1.9701.8979319411.043
Passiver i alt4.1114.3902.1561.8431.698

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1310685
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HBS Byg ApS

CVR-nr 35841741

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HBS Byg ApS

CVR-nr: 35841741

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7018996


Certificeringer


Åbningstider

Mandag
6:00 - 17:30
Tirsdag
6:00 - 17:30
Onsdag
6:00 - 17:30
Torsdag
6:00 - 17:30
Fredag
6:00 - 17:30
Lørdag
6:00 - 17:30
Søndag
6:00 - 17:30

Kreditrapport

HBS Byg ApS

CVR-nr: 35841741

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger