Proff
Proff

Harm Mammen & Sønner A/S

CVR-nr28857799CVRP-nr1011509998
AdresseSpøbækvej 4-6, 6330 Padborg

Harm Mammen & Sønner
Harm Mammen & Sønner er et familieejet transportfirma med containerservice, renovation og affaldssortering i Sønderjylland. Vores biler inkluderer lastbiler, containerbiler, kranbiler og skraldebiler. Vi står altid til rådighed med et godt tilbud både til store og små opgaver - også dine.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste26.66224.87621.98222.03422.073
Personaleomkostninger-19.968-19.245-17.532-16.870-17.398
Afskrivninger-3.961-4.373-3.837-4.083-4.447
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.7331.2586141.082229
Finansielle indtægter5648332023
Finansielle udgifter-614-541-367-477-649
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-558-493-334-457-625
Ordinært resultat2.175765279625-397
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.175765279625-397
Skat af årets resultat-493-155-64-13987
Årets resultat1.683610216486-309

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0521360
Immaterielle anlægsaktiver i alt0521360
Grunde og bygninger6.6556.610000
Andre anlæg og driftsmidler22.88014.47214.20513.26416.075
Øvrige materielle anlægsaktiver1120000
Materielle anlægsaktiver i alt29.64721.08214.20513.26416.075
Kapitalandele7649312422
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver44570598877877
Finansielle anlægsaktiver i alt522119629901899
Anlægsaktiver i alt30.16921.20514.85514.20116.974
Varebeholdninger366324328241278
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6.7474.0654.1012.9673.786
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender06544517635
Værdipapirer00000
Likvide midler1417082291117
Omsætningsaktiver i alt7.3285.2895.2483.4964.259
Status balance37.49626.49520.10317.69721.234
Selskabskapital1.5821.5821.2001.2001.200
Overført resultat6.4724.9072.1101.8941.407
Udbytte1180000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8.1726.4893.3103.0942.607
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8.1726.4893.3103.0942.607
Udskudt skat00000
Hensættelse1.2601.019759696558
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker2.2292.464000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld14.0567.3436.4595.4168.065
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt16.2859.8076.4595.4168.065
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker37900131981
Selskabsskat19594000
Varekreditorer2.2782.2131.3021.2462.252
Anden gæld8.9276.8728.2737.1166.770
Kortfristet gæld i alt11.7799.1799.5758.49210.003
Passiver i alt37.49626.49520.10317.69721.234

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte4341393739
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Harm Mammen & Sønner A/S

CVR-nr 28857799

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Harm Mammen & Sønner A/S

CVR-nr: 28857799

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7035483


Certificeringer

Troværdige
Troværdige
Kvalitetsbevidste
Kvalitetsbevidste
Miljøbevidste
Miljøbevidste

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Harm Mammen & Sønner A/S

CVR-nr: 28857799

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger