Proff
Proff
Annonce

Harald Tandlægerne P/S

CVR-nr39400669
AdresseKolding Åpark 1 st, 6000 Kolding

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning169.268150.680137.30587.79065.510
Vareforbrug43.73834.69130.56824.39317.578
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-131.576118.80675.16957.885
Personaleomkostninger-110.214-104.720-81.374-50.777-39.945
Afskrivninger-11.125-9.503-9.005-6.523-4.848
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3.8801.76616.3586.0973.139
Finansielle indtægter7686754643
Finansielle udgifter-3.956-1.852-1.376-647-428
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-3.880-1.766-1.301-601-385
Ordinært resultat0015.0575.4962.754
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat0015.0575.4962.754
Skat af årets resultat00000
Årets resultat0015.0575.4962.754

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill51.61847.32047.32035.81724.622
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00005.745
Immaterielle anlægsaktiver i alt61.23856.70857.49743.84930.367
Grunde og bygninger9.2114.8533.4352.8293.024
Andre anlæg og driftsmidler0020.48214.4388.767
Øvrige materielle anlægsaktiver44.81336.32314.21513.5230
Materielle anlægsaktiver i alt27.83423.86723.91717.26711.791
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000171
Finansielle anlægsaktiver i alt0000171
Anlægsaktiver i alt117.03698.52796.14174.97753.652
Varebeholdninger4.8454.9765.1553.6632.881
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser005.5172.8671.927
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.9991.4991.50300
Andre tilgodehavender1801.2561.08541682
Værdipapirer00000
Likvide midler6546044274877.806
Omsætningsaktiver i alt15.35415.60916.6429.93113.654
Status balance132.390114.136112.78384.90867.306
Selskabskapital15.02015.02015.02011.520530
Overført resultat13.85713.85723.3078.2502.754
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel28.87738.32738.32719.7703.284
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt28.87738.32738.32719.7703.284
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker033.95922.45917.29211.835
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld14.44412.78610.66512.79810.140
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt20.09746.74533.12430.09021.975
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker56.09911.12823.62113.52619.584
Selskabsskat00000
Varekreditorer5.2762.6746.8473.7471.713
Anden gæld19.6639.6097.03414.6088.743
Kortfristet gæld i alt83.41629.06441.33235.04842.047
Passiver i alt132.390114.136112.78384.90867.306

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte145-141135-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Harald Tandlægerne P/S

CVR-nr 39400669

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 09.03.2018 (PDF)

Periode: 09.03.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Harald Tandlægerne P/S

CVR-nr: 39400669

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Harald Tandlægerne P/S

CVR-nr: 39400669

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger