Proff
Proff
Annonce

HADBJERG MUR OG BETON ApS

CVR-nr31634989
AdresseHadbjergvej 135, 8370 Hadsten

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8.4299.19110.98612.40912.997
Personaleomkostninger-7.405-8.571-9.352-10.421-10.495
Afskrivninger-618-885-926-876-731
Kapacitetsomkostninger-14-24-120-540
Primært resultat393-2895881.0581.771
Finansielle indtægter122123-1
Finansielle udgifter-383-331-337-262-282
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-382-309-324-259-283
Ordinært resultat11-5992647991.487
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat11-5992647991.487
Skat af årets resultat-5133-65-178-344
Årets resultat6-4661996211.144

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.8911.7702.1792.6162.524
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.8911.7702.1792.6162.524
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver75758300
Finansielle anlægsaktiver i alt75758300
Anlægsaktiver i alt1.9661.8452.2622.6162.524
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser9.11910.7229.08110.47510.360
Tilgodehavender hos nærtstående parter000017
Andre tilgodehavender95696599161674
Værdipapirer00000
Likvide midler5055051.0051.50529
Omsætningsaktiver i alt10.69212.42911.47113.07411.066
Status balance12.65714.27413.73315.69013.590
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat2.4682.4632.9292.7302.609
Udbytte0005001.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.5932.5883.0543.3553.734
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.5932.5883.0543.3553.734
Udskudt skat00000
Hensættelse194189486462384
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter016442100402
Anden langfristet gæld01021021029
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0266144202410
Kortfristet gæld til nærtstående parter5.1345.2905.1174.4053.983
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2.1221.6944921.3801.284
Selskabsskat164421004020
Varekreditorer1.3853.4511.3982.4241.462
Anden gæld1.0667512.4822.1602.121
Kortfristet gæld i alt9.87011.23110.05010.7718.851
Passiver i alt12.65714.27413.73315.69013.590

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte17220024
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HADBJERG MUR OG BETON ApS

CVR-nr 31634989

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

HADBJERG MUR OG BETON ApS

CVR-nr: 31634989

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

HADBJERG MUR OG BETON ApS

CVR-nr: 31634989

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger