Proff
Proff
Annonce

HabitusHuset Ny Mårumvej ApS

CVR-nr34725640
AdresseNy Mårumvej 200, 3230 Græsted

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning39.59036.46935.30836.57836.494
Vareforbrug5.3284.9874.7455.0885.595
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste34.26231.48330.56331.48930.900
Personaleomkostninger-31.169-28.095-29.197-30.509-30.470
Afskrivninger-207-177-153-172-383
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.8863.2101.21380847
Finansielle indtægter269183186218436
Finansielle udgifter-49-41-4-38-178
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto220141182181258
Ordinært resultat3.1063.3521.395989305
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.1063.3521.395989305
Skat af årets resultat-683-738-307-206-90
Årets resultat2.4232.6141.088783214

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger349473232171197
Andre anlæg og driftsmidler16311875122122
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt512591307293318
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver371727727699685
Finansielle anlægsaktiver i alt371727727699685
Anlægsaktiver i alt8831.3181.0339911.003
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter20.09815.43814.58115.44410.440
Andre tilgodehavender6109811.0741.050902
Værdipapirer00000
Likvide midler1.8511.5882.16742352
Omsætningsaktiver i alt22.57418.01917.88816.57111.731
Status balance23.45719.33618.92117.56312.735
Selskabskapital133133133133133
Overført resultat10.9968.5735.9595.8715.738
Udbytte0006500
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel11.1298.7066.0926.6545.871
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt11.1298.7066.0926.6545.871
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2.0400000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.0400000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.0792.1845.2553.9410
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00020
Selskabsskat684741303206136
Varekreditorer4.0893.9273.4373.3033.252
Anden gæld2.4363.7793.8343.4573.476
Kortfristet gæld i alt10.28810.63012.82810.9096.864
Passiver i alt23.45719.33618.92117.56312.735

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte4744515350
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HabitusHuset Ny Mårumvej ApS

CVR-nr 34725640

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HabitusHuset Ny Mårumvej ApS

CVR-nr: 34725640

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

HabitusHuset Ny Mårumvej ApS

CVR-nr: 34725640

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger