Proff
Proff
Annonce

HabitusHuset Ny Mårumvej ApS

CVR-nr34725640
AdresseNy Mårumvej 200, 3230 Græsted

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning41.74239.59036.46935.30836.578
Vareforbrug6.5685.3284.9874.7455.088
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste35.17434.26231.48330.56331.489
Personaleomkostninger-33.985-31.169-28.095-29.197-30.509
Afskrivninger-221-207-177-153-172
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat9672.8863.2101.213808
Finansielle indtægter332269183186218
Finansielle udgifter-89-49-41-4-38
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto243220141182181
Ordinært resultat1.2113.1063.3521.395989
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.2113.1063.3521.395989
Skat af årets resultat-267-683-738-307-206
Årets resultat9442.4232.6141.088783

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger344349473232171
Andre anlæg og driftsmidler18616311875122
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt530512591307293
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver380371727727699
Finansielle anlægsaktiver i alt380371727727699
Anlægsaktiver i alt9118831.3181.033991
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter22.56920.09815.43814.58115.444
Andre tilgodehavender6206109811.0741.050
Værdipapirer00000
Likvide midler3341.8511.5882.16742
Omsætningsaktiver i alt23.56522.57418.01917.88816.571
Status balance24.47523.45719.33618.92117.563
Selskabskapital133133133133133
Overført resultat11.94010.9968.5735.9595.871
Udbytte0000650
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel12.07311.1298.7066.0926.654
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt12.07311.1298.7066.0926.654
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2.0772.040000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.0772.040000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.9943.0792.1845.2553.941
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00002
Selskabsskat268684741303206
Varekreditorer3.8774.0893.9273.4373.303
Anden gæld2.1852.4363.7793.8343.457
Kortfristet gæld i alt10.32510.28810.63012.82810.909
Passiver i alt24.47523.45719.33618.92117.563

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte5147445153
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HabitusHuset Ny Mårumvej ApS

CVR-nr 34725640

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HabitusHuset Ny Mårumvej ApS

CVR-nr: 34725640

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

HabitusHuset Ny Mårumvej ApS

CVR-nr: 34725640

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger