Proff
Proff
Annonce

Habitushusene Vestegnen ApS

CVR-nr33254911CVRP-nr1016405309
AdresseRingager 2A, 2605 Brøndby

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning62.36858.60856.65449.76451.097
Vareforbrug9.1348.0027.5217.2957.174
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste53.23450.60549.13242.46943.924
Personaleomkostninger-48.087-47.581-46.128-41.228-43.022
Afskrivninger-1.238-1.121-253-402-505
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3.9081.9032.752840397
Finansielle indtægter2271222160238
Finansielle udgifter-127-38-53-51-149
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto10084163-5190
Ordinært resultat4.0091.9872.915789486
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.0091.9872.915789486
Skat af årets resultat-883-437-641-155-105
Årets resultat3.1261.5502.274634381

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver4450000
Immaterielle anlægsaktiver i alt4450000
Grunde og bygninger403394331250111
Andre anlæg og driftsmidler1.7131.5621.003259232
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.1161.9571.333509343
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver358354354387387
Finansielle anlægsaktiver i alt358354354387387
Anlægsaktiver i alt2.9192.3101.687896730
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000131
Tilgodehavender hos nærtstående parter19.72212.9998.29937.78829.020
Andre tilgodehavender32837716318399
Værdipapirer00000
Likvide midler385378835187
Omsætningsaktiver i alt21.71614.2089.89338.59129.866
Status balance24.63516.51811.58039.48730.596
Selskabskapital8080808080
Overført resultat9.3876.6095.0592.7852.151
Udbytte0000200
Øvrige reserver3470000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel9.8146.6895.1392.8652.431
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt9.8146.6895.1392.8652.431
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.4381.378000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.4381.378000
Kortfristet gæld til nærtstående parter5.0821.35161727.97023.138
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker3.4342.11003.5560
Selskabsskat866525599201171
Varekreditorer2.5323.1012.4642.2351.876
Anden gæld1.4691.3652.7622.6602.980
Kortfristet gæld i alt13.3838.4526.44236.62228.166
Passiver i alt24.63516.51811.58039.48730.596

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte8791908083
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Habitushusene Vestegnen ApS

CVR-nr 33254911

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Habitushusene Vestegnen ApS

CVR-nr: 33254911

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Habitushusene Vestegnen ApS

CVR-nr: 33254911

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger