Proff
Proff
Annonce
Annonce

Habitushusene Vestegnen ApS

CVR-nr33254911CVRP-nr1016405309
AdressePark Allé 290, 1. th., 2605 Brøndby

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

58.608

56.654

49.764

51.097

48.806

Vareforbrug

8.002

7.521

7.295

7.174

6.152

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

50.605

49.132

42.469

43.924

42.661

Personaleomkostninger

-47.581

-46.128

-41.228

-43.022

-42.875

Afskrivninger

-1.121

-253

-402

-505

-491

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

1.903

2.752

840

397

-705

Finansielle indtægter

122

216

0

238

309

Finansielle udgifter

-38

-53

-51

-149

-125

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

84

163

-51

90

184

Ordinært resultat

1.987

2.915

789

486

-521

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.987

2.915

789

486

-521

Skat af årets resultat

-437

-641

-155

-105

91

Årets resultat

1.550

2.274

634

381

-430

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

394

331

250

111

96

Andre anlæg og driftsmidler

1.562

1.003

259

232

606

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

1.957

1.333

509

343

702

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

354

354

387

387

387

Finansielle anlægsaktiver i alt

354

354

387

387

387

Anlægsaktiver i alt

2.310

1.687

896

730

1.088

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

131

136

Tilgodehavender hos nærtstående parter

12.999

8.299

37.788

29.020

4.051

Andre tilgodehavender

377

163

183

99

7

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

53

788

35

187

214

Omsætningsaktiver i alt

14.208

9.893

38.591

29.866

4.795

Status balance

16.518

11.580

39.487

30.596

5.884

Selskabskapital

80

80

80

80

80

Overført resultat

6.609

5.059

2.785

2.151

1.970

Udbytte

0

0

0

200

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

6.689

5.139

2.865

2.431

2.050

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

6.689

5.139

2.865

2.431

2.050

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse---

0

8

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

1.378

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

1.378

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

1.351

617

27.970

23.138

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

2.110

0

3.556

0

0

Selskabsskat

525

599

201

171

0

Varekreditorer

3.101

2.464

2.235

1.876

1.319

Anden gæld

1.365

2.762

2.660

2.980

2.507

Kortfristet gæld i alt

8.452

6.442

36.622

28.166

3.826

Passiver i alt

16.518

11.580

39.487

30.596

5.884

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

91

90

80

83

83

Hent gratis årsrapporter

Habitushusene Vestegnen ApS

CVR-nr 33254911

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Habitushusene Vestegnen ApS

CVR-nr: 33254911

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Habitushusene Vestegnen ApS

CVR-nr: 33254911

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger