Proff
Proff
Annonce
Annonce

HabitusHusene Vestegnen ApS

CVR-nr33254911
AdressePark Allé 290 1 th, 2605 Brøndby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning58.60856.65449.76451.09748.806
Vareforbrug8.0027.5217.2957.1746.152
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste50.60549.13242.46943.92442.661
Personaleomkostninger-47.581-46.128-41.228-43.022-42.875
Afskrivninger-1.121-253-402-505-491
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.9032.752840397-705
Finansielle indtægter1222160238309
Finansielle udgifter-38-53-51-149-125
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto84163-5190184
Ordinært resultat1.9872.915789486-521
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.9872.915789486-521
Skat af årets resultat-437-641-155-10591
Årets resultat1.5502.274634381-430

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger39433125011196
Andre anlæg og driftsmidler1.5621.003259232606
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.9571.333509343702
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver354354387387387
Finansielle anlægsaktiver i alt354354387387387
Anlægsaktiver i alt2.3101.6878967301.088
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000131136
Tilgodehavender hos nærtstående parter12.9998.29937.78829.0204.051
Andre tilgodehavender377163183997
Værdipapirer00000
Likvide midler5378835187214
Omsætningsaktiver i alt14.2089.89338.59129.8664.795
Status balance16.51811.58039.48730.5965.884
Selskabskapital8080808080
Overført resultat6.6095.0592.7852.1511.970
Udbytte0002000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.6895.1392.8652.4312.050
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.6895.1392.8652.4312.050
Udskudt skat00000
Hensættelse---08
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.3780000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.3780000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.35161727.97023.1380
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2.11003.55600
Selskabsskat5255992011710
Varekreditorer3.1012.4642.2351.8761.319
Anden gæld1.3652.7622.6602.9802.507
Kortfristet gæld i alt8.4526.44236.62228.1663.826
Passiver i alt16.51811.58039.48730.5965.884

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte9190808383
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HabitusHusene Vestegnen ApS

CVR-nr 33254911

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HabitusHusene Vestegnen ApS

CVR-nr: 33254911

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

HabitusHusene Vestegnen ApS

CVR-nr: 33254911

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger