Proff
Proff
Annonce

Habitus Åkandehuset ApS

CVR-nr33755260
AdresseEllingebjergvej 3 D, 4573 Højby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning27.051----
Vareforbrug2.8580017.7970
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste24.19323.14020.41718.29318.804
Personaleomkostninger-22.592000-15.652
Afskrivninger-77-77-620-64
Kapacitetsomkostninger0-19.440-17.8990-15
Primært resultat1.5243.6232.4554973.073
Finansielle indtægter034001
Finansielle udgifter-22-42-51-64-13
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-22-8-51-64-12
Ordinært resultat1.5023.6162.4044333.061
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.5023.6162.4044333.061
Skat af årets resultat-336-798-529-96-674
Årets resultat1.1662.8181.8753372.387

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger996142229
Andre anlæg og driftsmidler123128197137158
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt222134211159187
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver137285316172137
Finansielle anlægsaktiver i alt137285316172137
Anlægsaktiver i alt359419527330324
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.2162.1201.9062.0331.744
Tilgodehavender hos nærtstående parter08225280551
Andre tilgodehavender71981183456
Værdipapirer00000
Likvide midler2.4255.7115.8743.8313.573
Omsætningsaktiver i alt5.3608.7848.3265.8975.925
Status balance5.7199.2048.8526.2276.249
Selskabskapital8080808080
Overført resultat3.7774.3615.8433.9683.631
Udbytte02.800001.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.8577.2415.9234.0484.711
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.8577.2415.9234.0484.711
Udskudt skat00000
Hensættelse-0545
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000310
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000310
Kortfristet gæld til nærtstående parter46001.1690
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat33680352896679
Varekreditorer5310000
Anden gæld9491.1602.396878854
Kortfristet gæld i alt1.8621.9632.9242.1441.533
Passiver i alt5.7199.2048.8526.2276.249

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3631353324
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Habitus Åkandehuset ApS

CVR-nr 33755260

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Habitus Åkandehuset ApS

CVR-nr: 33755260

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Habitus Åkandehuset ApS

CVR-nr: 33755260

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger