Proff
Proff
Annonce
Annonce

Habico Invest II ApS

CVR-nr40565914
AdresseEnergivej 15, 5260 Odense S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

06.06.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste-37-29-42-13
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat-37-29-42-13
Finansielle indtægter1.1171.4741.1597
Finansielle udgifter-586-90-10
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto5311.3841.1587
Ordinært resultat4951.3551.115-6
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat4951.3551.115-6
Skat af årets resultat0000
Årets resultat4951.3551.115-6

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt0000
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter0001.957
Andre tilgodehavender0000
Værdipapirer25.52216.6184.3280
Likvide midler9232250
Omsætningsaktiver i alt25.53116.6414.3492.007
Status balance25.53116.6414.3492.007
Selskabskapital100100100100
Overført resultat4.8604.3653.0101.894
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.9604.4653.1101.994
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt4.9604.4653.1101.994
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter20.54212.1481.2120
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat0000
Varekreditorer0000
Anden gæld29282813
Kortfristet gæld i alt20.57112.1761.24013
Passiver i alt25.53116.6414.3492.007

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Habico Invest II ApS

CVR-nr 40565914

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 06.06.2019 (PDF)

Periode: 06.06.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

Habico Invest II ApS

CVR-nr: 40565914

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Habico Invest II ApS

CVR-nr: 40565914

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger