Proff
Proff
Annonce

H. NIELSEN & SØN A/S

CVR-nr18642484
AdresseLillemarken 4, 4700 Næstved

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste22.95625.58526.78418.98422.339
Personaleomkostninger-9.314-46.146-45.610-38.279-43.039
Afskrivninger-1.387-1.465-2.13200
Kapacitetsomkostninger-16.098-14.093-12.798-11.471-11.063
Primært resultat6.85811.49313.9107.4927.400
Finansielle indtægter1400021
Finansielle udgifter-706-470-467-437-417
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-566-470-467-436-416
Ordinært resultat6.29211.02213.4437.07710.860
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6.29211.02213.4437.07710.860
Skat af årets resultat-1.426-2.464-2.965-1.571-2.402
Årets resultat4.8658.55810.4785.5068.458

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger12.52612.7709.0599.2259.112
Andre anlæg og driftsmidler3.5964.0824.4604.5214.729
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt16.12216.85213.51813.74613.841
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt16.12216.85213.51813.74613.841
Varebeholdninger447311289380369
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser18.86724.69430.98726.07223.649
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1.4024341.8665222.277
Værdipapirer00000
Likvide midler5.8978475.9566.0853.427
Omsætningsaktiver i alt26.71126.58939.26433.28230.079
Status balance42.83343.44152.78247.02843.920
Selskabskapital575575575575575
Overført resultat11.70212.1378.5787.10110.028
Udbytte4.0005.0009.0005.0007.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel17.57717.71218.15312.67617.603
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt17.57717.71218.15312.67617.603
Udskudt skat00000
Hensættelse2.6762.6293.4532.7282.961
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter6.3422.7942.9963.2033.411
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0005.9032.559
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt6.3422.7942.9969.1075.970
Kortfristet gæld til nærtstående parter03.907000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat44386802820
Varekreditorer6.4647.83214.2798.8238.780
Anden gæld9.3317.69813.90013.4128.606
Kortfristet gæld i alt16.23720.30528.17922.51717.386
Passiver i alt42.83343.44152.78247.02843.920

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte861001018898
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

H. NIELSEN & SØN A/S

CVR-nr 18642484

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

H. NIELSEN & SØN A/S

CVR-nr: 18642484

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

H. NIELSEN & SØN A/S

CVR-nr: 18642484

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger