Proff
Proff
Annonce
Annonce

H. LUNDBECK A/S

CVR-nr56759913
AdresseOttiliavej 9, 2500 Valby

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning12.722.00011.298.00010.733.0009.464.0008.607.000
Vareforbrug3.005.0002.732.0002.532.0001.720.0001.675.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste9.717.0008.566.0008.201.0007.744.0006.932.000
Personaleomkostninger-789.000-634.000-648.000-563.000-469.000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-7.026.000-6.847.000-8.137.000-5.634.000-5.899.000
Primært resultat1.902.0001.085.000-592.0001.547.000839.000
Finansielle indtægter415.000256.000743.000187.000120.000
Finansielle udgifter-461.000617.000-273.000-290.000-288.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto345.000223.000757.0003.217.000306.000
Finansielle poster netto299.000-138.0001.227.0003.114.000138.000
Ordinært resultat2.201.000947.000635.0004.661.000977.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.201.000947.000635.0004.661.000977.000
Skat af årets resultat345.000-127.00080.000-215.000-141.000
Årets resultat1.856.000820.000715.0004.446.000836.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver9.233.0009.583.00005.535.0001.801.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt9.233.0009.583.00010.050.0005.535.0001.801.000
Grunde og bygninger1.724.000993.0001.040.0001.028.0001.053.000
Andre anlæg og driftsmidler0180.000197.000212.000154.000
Øvrige materielle anlægsaktiver174.000663.000514.000489.000246.000
Materielle anlægsaktiver i alt1.898.0001.836.0001.751.0001.729.0001.453.000
Kapitalandele10.506.00010.539.00010.648.00010.827.0005.914.000
Langfristede tilgodehavender6.031.0005.839.0004.823.0003.782.000957.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver172.00060.0000450.000805.000
Finansielle anlægsaktiver i alt16.711.00016.438.00015.471.00015.059.0007.676.000
Anlægsaktiver i alt27.842.00027.857.00027.272.00022.323.00010.930.000
Varebeholdninger2.671.0001.848.0001.303.000687.000572.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser787.000709.000587.000572.000638.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.647.0002.006.0001.388.0006.393.0001.648.000
Andre tilgodehavender531.000163.000877.000413.000155.000
Værdipapirer00003.012.000
Likvide midler2.626.0001.263.0003.171.0002.125.0003.068.000
Omsætningsaktiver i alt11.286.0006.105.0007.410.00010.259.0009.143.000
Status balance39.128.00033.962.00034.682.00032.582.00020.073.000
Selskabskapital996.000996.000996.000996.000996.000
Overført resultat13.826.00012.567.00012.144.0009.693.0006.073.000
Udbytte578.000398.000498.000816.0002.389.000
Øvrige reserver237.000-81.000176.00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel15.637.00013.880.00013.814.00011.505.0009.458.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt15.637.00013.880.00013.814.00011.505.0009.458.000
Udskudt skat923.000239.000137.00000
Hensættelse90.000240.000132.000150.000232.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker5.096.0004.783.0005.397.0007.062.0000
Langfristet gæld til nærtstående parter9.402.0009.066.0006.226.0002.064.0005.709.000
Anden langfristet gæld181.000194.000202.000190.0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt15.602.00014.282.00011.962.0009.366.0005.759.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.860.0002.786.0003.791.0007.069.0002.353.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker002.000.0002.000.0000
Selskabsskat6.0000000
Varekreditorer1.790.0002.062.0002.092.0001.920.0001.872.000
Anden gæld1.143.000712.000891.000622.000449.000
Kortfristet gæld i alt7.799.0005.560.0008.906.00011.711.0004.856.000
Passiver i alt39.128.00033.962.00034.682.00032.582.00020.073.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1.7511.721001.657
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

H. LUNDBECK A/S

CVR-nr 56759913

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

H. LUNDBECK A/S

CVR-nr: 56759913

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

H. LUNDBECK A/S

CVR-nr: 56759913

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger