Proff
Proff
Annonce
Annonce

H & M HENNES & MAURITZ A/S

CVR-nr33345828
AdresseAmagertorv 25, 1160 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-112021-112020-112019-112018-11
Startdato

01.12.2021

01.12.2020

01.12.2019

01.12.2018

01.12.2017

Sluttdato

30.11.2022

30.11.2021

30.11.2020

30.11.2019

30.11.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-112021-112020-112019-112018-11
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.229.5861.959.2852.244.7772.874.6223.000.932
Vareforbrug1.535.5821.361.2531.616.0932.048.551-241.061
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste705.222743.280750.576843.980809.826
Personaleomkostninger-581.464-620.379-636.101-702.376-674.301
Afskrivninger-55.648-68.282-82.999-87.493-73.658
Kapacitetsomkostninger-2.5370000
Primært resultat65.57254.61831.47654.11161.867
Finansielle indtægter4481381030200
Finansielle udgifter-102.910-1.331-985-1.091-671
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-102.462-1.193-882-1.091-471
Ordinært resultat-36.89053.42630.59453.02061.397
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-36.89053.42630.59453.02061.397
Skat af årets resultat-14.435-15.626-6.909-11.975-13.562
Årets resultat-51.32537.80023.68541.04447.834

BALANCEREGNSKAB

2022-112021-112020-112019-112018-11
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver17117217383758
Immaterielle anlægsaktiver i alt17117217383758
Grunde og bygninger101.873124.425153.828186.331211.418
Andre anlæg og driftsmidler39.75351.91365.35484.926107.169
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt141.626176.337219.182271.257318.587
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender021.56323.73823.70025.677
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver20.2440000
Finansielle anlægsaktiver i alt20.24421.56323.73823.70025.677
Anlægsaktiver i alt161.886198.017243.137295.340345.023
Varebeholdninger198.731160.347180.859234.450237.981
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser25.53864.20152.74261.44593.669
Tilgodehavender hos nærtstående parter403.078343.130417.449114.020139.506
Andre tilgodehavender69.28745.25342.25536.71633.451
Værdipapirer00000
Likvide midler8.87612.54514.75081.76368.157
Omsætningsaktiver i alt733.144662.226729.346580.303627.012
Status balance895.030860.244972.483875.644972.035
Selskabskapital9.0009.0009.0009.0009.000
Overført resultat194.411245.736353.885330.199289.155
Udbytte0000100.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel203.411254.736362.885339.199398.155
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt203.411254.736362.885339.199398.155
Udskudt skat00000
Hensættelse100.000145.949---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter000100.000100.000
Anden langfristet gæld17.447041.33012.2410
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt17.447041.330112.241100.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter241.297197.273328.577239.538245.345
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat126.4448.3822.9372.03625
Varekreditorer34.09431.87638.98321.39840.737
Anden gæld7.770222.028197.770161.232187.773
Kortfristet gæld i alt574.172459.559568.267424.203473.880
Passiver i alt895.030860.244972.483875.644972.035

ANDET

2022-112021-112020-112019-112018-11
Antal ansatte1.5271.5081.8071.8221.864
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

H & M HENNES & MAURITZ A/S

CVR-nr 33345828

Årsrapport 01.12.2021 (PDF)

Periode: 01.12.2021 - 30.11.2022

Årsrapport 01.12.2020 (PDF)

Periode: 01.12.2020 - 30.11.2021

Årsrapport 01.12.2019 (PDF)

Periode: 01.12.2019 - 30.11.2020

Årsrapport 01.12.2018 (PDF)

Periode: 01.12.2018 - 30.11.2019

Årsrapport 01.12.2017 (PDF)

Periode: 01.12.2017 - 30.11.2018

Kreditrapport

H & M HENNES & MAURITZ A/S

CVR-nr: 33345828

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

H & M HENNES & MAURITZ A/S

CVR-nr: 33345828

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger