Proff
Proff
Annonce

Guldægget ApS

CVR-nr37512338
AdresseStrandby Kirkevej 258, 6700 Esbjerg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste17.51416.71415.75114.2158.724
Personaleomkostninger-16.667-15.081-13.451-12.939-9.539
Afskrivninger-1.920-1.606-1.370-1.226-1.047
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-1.0732792950-1.862
Finansielle indtægter90000
Finansielle udgifter-813-329-379-428-400
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-804-329-379-428-400
Ordinært resultat-1.877-302550-378-2.262
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1.877-302550-378-2.262
Skat af årets resultat3000000
Årets resultat-1.577-302550-378-2.262

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill1.0671.2671.4671.6671.867
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.0671.2671.4671.6671.867
Grunde og bygninger5.5882.9112.9373.1212.510
Andre anlæg og driftsmidler7.9474.6375.1775.0584.753
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt13.5357.5488.1148.1807.264
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender39335839000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000343283
Finansielle anlægsaktiver i alt393358390343283
Anlægsaktiver i alt14.9959.1729.97010.1899.413
Varebeholdninger2.0771.298827841578
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.0031.3681.420761311
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1.0661.424893780491
Værdipapirer00000
Likvide midler4933502411.148574
Omsætningsaktiver i alt4.8524.5923.6703.7172.103
Status balance19.84713.76413.64013.90611.516
Selskabskapital1.2441.2441.2441.2441.244
Overført resultat-2.427-850-548-1.098-720
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-1.183394696146524
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-1.183394696146524
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker5.3463817941.321881
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.2802.4432.7063.5523.042
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)300300300500500
Langfristet gæld i alt8.8023.1243.8005.3734.423
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker6.3234.1893.5182.8843.075
Selskabsskat00000
Varekreditorer2.6531.7722.1311.6741.104
Anden gæld04.2853.4963.8302.390
Kortfristet gæld i alt12.22910.2469.1458.3886.569
Passiver i alt19.84713.76413.64013.90611.516

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte5145404026
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Guldægget ApS

CVR-nr 37512338

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Guldægget ApS

CVR-nr: 37512338

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Guldægget ApS

CVR-nr: 37512338

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger