Proff
Proff
Annonce
Annonce

GULDBORGLAND ApS

CVR-nr19849600
AdresseOrebygaard 16, 4990 Sakskøbing

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste95636088273249
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger000-242-242
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat95235888317
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-4-2000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-4-2000
Ordinært resultat95235888317
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat95235888317
Skat af årets resultat-209-79-19-7157
Årets resultat7432796824164

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger0000242
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt0000242
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt0000242
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser98123225251
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender44104183199219
Værdipapirer00000
Likvide midler1.221380171257171
Omsætningsaktiver i alt1.381624392524459
Status balance1.381624392524701
Selskabskapital250250250250250
Overført resultat6101672339
Udbytte30011410000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.160531352283259
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.160531352283259
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000200
Langfristet gæld i alt0000200
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1580000
Varekreditorer6392404041
Anden gæld00000
Kortfristet gæld i alt2219240241241
Passiver i alt1.381624392524701

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

GULDBORGLAND ApS

CVR-nr 19849600

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

GULDBORGLAND ApS

CVR-nr: 19849600

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

GULDBORGLAND ApS

CVR-nr: 19849600

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger