Proff
Proff
Annonce
Annonce

Gubra A/S

CVR-nr30514041
AdresseHørsholm Kongevej 11 B, 2970 Hørsholm

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning199.381----
Vareforbrug101.6360000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste97.745224.024134.886149.095105.414
Personaleomkostninger0-103.593-100.636-101.413-76.308
Afskrivninger0-9.763-9.321-8.946-6.977
Kapacitetsomkostninger-56.841-5.644-2.405-1.1500
Primært resultat-1.288105.02422.52437.58622.129
Finansielle indtægter9.5023695796188
Finansielle udgifter-1.955-1.943-2.240-2.784-1.829
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto7.547-1.575-2.184-2.688-1.641
Ordinært resultat6.259103.44920.34034.89820.488
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6.259103.44920.34034.89820.488
Skat af årets resultat-1.949-19.796-386-7.125-4.087
Årets resultat4.31083.65319.95327.77316.401

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver7.33092142191241
Immaterielle anlægsaktiver i alt7.33092142191241
Grunde og bygninger12.63573.61058.14546.02446.902
Andre anlæg og driftsmidler5.09417.70718.55721.85218.289
Øvrige materielle anlægsaktiver38.0070012.0910
Materielle anlægsaktiver i alt55.73691.31776.70179.96765.191
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3.759240234234228
Finansielle anlægsaktiver i alt3.759240234234228
Anlægsaktiver i alt70.88891.64877.07780.39265.661
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser39.34888.86346.83446.18936.114
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender5.1361.5042.3102.307420
Værdipapirer00000
Likvide midler71.925115.78567.09940.64227.384
Omsætningsaktiver i alt192.014206.862116.97589.69264.513
Status balance262.902298.511194.052170.084130.173
Selskabskapital133133133133133
Overført resultat108.07496.13879.53169.49845.679
Udbytte066.3166.63201.326
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel108.207162.58786.29569.63147.138
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt108.207162.58786.29569.63147.138
Udskudt skat00000
Hensættelse-1.2149461.249567
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter042.29544.45739.52837.887
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld60.9623.6057.22014.0089.699
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt60.96245.90151.67753.53647.586
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter02.1612.1431.9450
Kortfristet gæld til banker0047236451
Selskabsskat4.4370000
Varekreditorer10.59272.95023.83125.80117.851
Anden gæld51.22013.69829.11217.68516.580
Kortfristet gæld i alt93.73388.80955.13445.66834.882
Passiver i alt262.902298.511194.052170.084130.173

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte180151157165130
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Gubra A/S

CVR-nr 30514041

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Gubra A/S

CVR-nr: 30514041

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Gubra A/S

CVR-nr: 30514041

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger