Proff
Proff
Annonce

GUBI A/S

CVR-nr17940384
AdresseOrientkaj 18, 2150 Nordhavn

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122020-06
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.07.2020

01.07.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

30.06.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste114.923135.321174.17372.321126.112
Personaleomkostninger-58.573-55.819-45.118-19.998-37.210
Afskrivninger-7.661-9.502-8.380-3.3824.877
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat48.68970.000120.67448.94184.025
Finansielle indtægter1.161912110359339
Finansielle udgifter-6.449-1.614-2.165-2.276-1.910
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto3.1353.0192.6511.078327
Finansielle poster netto-2.1532.316596-839-1.245
Ordinært resultat46.53672.316121.27048.10282.780
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat46.53672.316121.27048.10282.780
Skat af årets resultat-11.014-16.482-25.501-11.447-18.675
Årets resultat35.52255.83495.76936.65564.105

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver10.13712.94215.43516.50714.653
Immaterielle anlægsaktiver i alt10.13712.94215.43516.50714.653
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.4811.4141.8903.1473.505
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.4811.4141.8903.1473.505
Kapitalandele4.0379.7496.6183.8343.318
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4.8443.4954.1813.3272.967
Finansielle anlægsaktiver i alt8.88113.24410.7997.1626.285
Anlægsaktiver i alt20.49927.60128.12526.81524.443
Varebeholdninger52.02677.87249.45326.44439.617
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser22.78530.82647.05342.70927.797
Tilgodehavender hos nærtstående parter19.84116.27016.63614.55127.596
Andre tilgodehavender1.4361.0845.3224.2322.640
Værdipapirer00000
Likvide midler10.9194.67044310.73918.354
Omsætningsaktiver i alt109.933132.190119.40199.935116.362
Status balance130.432159.790147.525126.750140.805
Selskabskapital501501501501501
Overført resultat7161.4332.3431.6992.076
Udbytte43.00020.00020.00035.00040.000
Øvrige reserver9.68816.84814.99212.73410.880
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel25.90538.78237.83649.93453.457
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt25.90538.78237.83649.93453.457
Udskudt skat00000
Hensættelse4.8598.5719.23410.32710.899
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00011.1759.410
Anden langfristet gæld001.05000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt001.05011.1759.410
Kortfristet gæld til nærtstående parter11.40925.76826.5929.57076
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker39.07923.93916.842020.899
Selskabsskat10.69515.6856.23200
Varekreditorer34.02241.42341.38533.38430.710
Anden gæld4.4635.6238.35412.36015.354
Kortfristet gæld i alt99.668112.43799.40655.31467.039
Passiver i alt130.432159.790147.525126.750140.805

ANDET

2023-122022-122021-122020-122020-06
Antal ansatte6266625858
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

GUBI A/S

CVR-nr 17940384

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

GUBI A/S

CVR-nr: 17940384

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

GUBI A/S

CVR-nr: 17940384

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger