Proff
Proff
Annonce
Annonce

GRINDSTED-BILLUND BEGRAVELSESFORRETNING ApS

CVR-nr36451521
AdresseBorgergade 21, 7200 Grindsted

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste9.29910.0167.5816.6346.362
Personaleomkostninger-2.858-2.762-2.366-2.377-2.041
Afskrivninger-1.459-1.226-1.015-1.032-1.162
Kapacitetsomkostninger00-19300
Primært resultat4.9826.0284.0083.2253.159
Finansielle indtægter0012726362
Finansielle udgifter-31-88-240-10-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-31-88-11325360
Ordinært resultat4.9515.9393.8953.4783.220
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.9515.9393.8953.4783.220
Skat af årets resultat-1.090-1.296-845-766-709
Årets resultat3.8614.6443.0512.7122.510

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill14948582251428
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt14948582251428
Grunde og bygninger3.1483.2173.2903.6023.595
Andre anlæg og driftsmidler4.1522.4312.6042.1232.594
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt7.3005.6485.8945.7256.189
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver5944343535
Finansielle anlægsaktiver i alt5944343535
Anlægsaktiver i alt7.5086.1786.7505.8116.651
Varebeholdninger234305264183116
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.0292.1642.4091.9072.147
Tilgodehavender hos nærtstående parter01.571004.431
Andre tilgodehavender156011800
Værdipapirer0008230
Likvide midler1.4846607621.6001.425
Omsætningsaktiver i alt3.9175.2953.5964.5148.119
Status balance11.42511.47310.34610.32514.770
Selskabskapital5050505050
Overført resultat3.1313.2703.127762.363
Udbytte4.0004.50005.00010.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel7.1817.8203.1775.12612.413
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt7.1817.8203.1775.12612.413
Udskudt skat00000
Hensættelse17095211207232
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter95404.0682.2400
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1.0151.412840791611
Varekreditorer162242308210173
Anden gæld1.9431.9041.7431.7511.341
Kortfristet gæld i alt4.0743.5586.9594.9922.125
Passiver i alt11.42511.47310.34610.32514.770

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte55555
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

GRINDSTED-BILLUND BEGRAVELSESFORRETNING ApS

CVR-nr 36451521

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

GRINDSTED-BILLUND BEGRAVELSESFORRETNING ApS

CVR-nr: 36451521

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

GRINDSTED-BILLUND BEGRAVELSESFORRETNING ApS

CVR-nr: 36451521

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger