Proff
Proff
Annonce
Annonce

Greve VVS A/S

CVR-nr12525737CVRP-nr1000400745
AdresseHåndværkerbyen 20B, 2670 Greve

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-062021-062020-062019-062018-06
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2017

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste7.8297.0186.0755.4294.709
Personaleomkostninger-5.078-5.053-4.693-3.529-3.262
Afskrivninger-167-188-230-218-118
Kapacitetsomkostninger-70-300-2
Primært resultat2.5141.7751.1521.6831.327
Finansielle indtægter2947107
Finansielle udgifter-30-34-15-38-8
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-113-14-37-1
Ordinært resultat2.5131.8051.1381.6461.326
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.5131.8051.1381.6461.326
Skat af årets resultat-553-406-254-365-299
Årets resultat1.9601.3998851.2811.027

BALANCEREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler599218581811537
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt599218581811537
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00636363
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver6363000
Finansielle anlægsaktiver i alt6363636363
Anlægsaktiver i alt662281644874600
Varebeholdninger107198150147129
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.8621.3428871.3551.488
Tilgodehavender hos nærtstående parter01.18297600
Andre tilgodehavender6206144520
Værdipapirer00000
Likvide midler1.3552.3982.7642.3131.863
Omsætningsaktiver i alt4.9535.2074.8893.8973.507
Status balance5.6155.4885.5334.7714.107
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat5601.878479494513
Udbytte1.40009001.3001.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.4602.3781.8792.2942.013
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.4602.3781.8792.2942.013
Udskudt skat00000
Hensættelse14439597672
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker2830000
Langfristet gæld til nærtstående parter4490270361289
Anden langfristet gæld27527534000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.006275610361289
Kortfristet gæld til nærtstående parter00040215
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat426696361289343
Varekreditorer745699350357528
Anden gæld8341.4012.273991847
Kortfristet gæld i alt2.0052.7962.9842.0401.732
Passiver i alt5.6155.4885.5334.7714.107

ANDET

2022-062021-062020-062019-062018-06
Antal ansatte111099-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Greve VVS A/S

CVR-nr 12525737

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Greve VVS A/S

CVR-nr: 12525737

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Greve VVS A/S

CVR-nr: 12525737

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger