Proff
Proff
Annonce
Annonce

Greve Entreprise ApS

CVR-nr39773570CVRP-nr1023853465
AdresseGængehaven 2, 2690 Karlslunde

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

09.08.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----233
Vareforbrug0000218
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste31-10-135715
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat31-10-135715
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-10000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-10000
Ordinært resultat30-10-135715
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat30-10-135715
Skat af årets resultat-820-13-4
Årets resultat22-8-134511

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser990000
Tilgodehavender hos nærtstående parter17194003
Andre tilgodehavender1901200
Værdipapirer00000
Likvide midler266609325
Omsætningsaktiver i alt160131529328
Status balance160131529328
Selskabskapital404040403
Overført resultat21-16199
Udbytte00000
Øvrige reserver00003
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6139465914
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6139465914
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter8688310
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat800134
Varekreditorer00030
Anden gæld5431810
Kortfristet gæld i alt999363414
Passiver i alt160131529328

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Greve Entreprise ApS

CVR-nr 39773570

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 09.08.2018 (PDF)

Periode: 09.08.2018 - 30.04.2019

Kreditrapport

Greve Entreprise ApS

CVR-nr: 39773570

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Greve Entreprise ApS

CVR-nr: 39773570

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger