Proff
Proff
Annonce

Grøndals & Co ApS

CVR-nr39457229
AdresseNiels Hansens Vej 31, 5700 Svendborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste9597221.0385740
Personaleomkostninger-542-412-720-3670
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat4173103182070
Finansielle indtægter00-9-20
Finansielle udgifter-9-19-700
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-2-2000
Finansielle poster netto-11-20-16-20
Ordinært resultat4062893022040
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4062893022040
Skat af årets resultat-93-670-50
Årets resultat3132233021990

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger8818447192680
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6202242521770
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender87111300
Værdipapirer00000
Likvide midler55284384542350
Omsætningsaktiver i alt2.1401.9231.82886750
Status balance2.1401.9231.82886750
Selskabskapital5050505050
Overført resultat835522500197-2
Udbytte0200000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel88577255024748
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt88577255024748
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00002
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00002
Kortfristet gæld til nærtstående parter2821421612390
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer28041431210
Anden gæld6925951.0523600
Kortfristet gæld i alt1.2551.1511.2796200
Passiver i alt2.1401.9231.82886750

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1121-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Grøndals & Co ApS

CVR-nr 39457229

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 30.03.2018 (PDF)

Periode: 30.03.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Grøndals & Co ApS

CVR-nr: 39457229

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Grøndals & Co ApS

CVR-nr: 39457229

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger