Proff
Proff

Gråsten Maskinservice A/S

CVR-nr21705705
AdresseUlsnæs 33B, 6300 Gråsten

Mangler du en løsningsorienteret og kvalitetsbevidst maskinfabrik? Så er Gråsten Maskinservice den perfekte samarbejdspartner for dig. Vi er en maskinfabrik med over 30 års erfaring i feltet, som kan udføre alle former for opgaver, lige fra fremstilling af specialmaskiner til bearbejdning af diverse materialer. Hos Gråsten maskinfabrik besidder vi et stort væld af kompetencer inden for maskinbygning, mekaniske konstruktioner og bearbejdning af materialer . Vi kan bland andet løse følgende opgaver for dig Nyt procesudstyr Specialmaskiner Optimering af eksisterende proceslinje CNC Bearbejdning.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.0127.1536.9304.96014.158
Personaleomkostninger-5.740-5.620-4.937-4.802-7.481
Afskrivninger-461-235-260-222-898
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-1.1881.2991.733-635.778
Finansielle indtægter3428382327
Finansielle udgifter-1-9-26-28-196
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto221950740
Finansielle poster netto55386270-169
Ordinært resultat-1.1331.3371.79565.609
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1.1331.3371.79565.609
Skat af årets resultat248-296-397-3-1.239
Årets resultat-8851.0421.39834.370

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler957442583541667
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt957442583541667
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver771771771771771
Finansielle anlægsaktiver i alt771771771771771
Anlægsaktiver i alt1.7281.2131.3541.3121.438
Varebeholdninger235239251237179
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.2793.2122.9651.3318.311
Tilgodehavender hos nærtstående parter2362632.0831.3031.719
Andre tilgodehavender017310100
Værdipapirer00000
Likvide midler232.0248961.0802.000
Omsætningsaktiver i alt3.9216.1536.4544.10912.519
Status balance5.6497.3667.8085.42113.957
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat2.6153.5003.5003.5033.500
Udbytte01.0421.40104.370
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.1155.0425.4014.0038.370
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.1155.0425.4014.0038.370
Udskudt skat00000
Hensættelse101114508145953
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.4280000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker5584622534
Selskabsskat06903401.031
Varekreditorer3835991.5593851.859
Anden gæld5668372458631.710
Kortfristet gæld i alt2.4322.2101.8991.2734.634
Passiver i alt5.6497.3667.8085.42113.957

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1113121316
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Gråsten Maskinservice A/S

CVR-nr 21705705

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Gråsten Maskinservice A/S

CVR-nr: 21705705

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7029335


Certificeringer

AAA TRIPLE A OVER 3 YEARS
AAA TRIPLE A OVER 3 YEARS
ISO 9001.2015 Fremstilling af maskiner iht. kundeønsker samt andet underleverandørarbejde.
ISO 9001.2015 Fremstilling af maskiner iht. kundeønsker samt andet underleverandørarbejde.
ISO 14001.2015. Fremstilling af maskiner iht. kundeønsker samt andet underleverandørarbejde
ISO 14001.2015. Fremstilling af maskiner iht. kundeønsker samt andet underleverandørarbejde

Åbningstider

Mandag
6:00 - 17:00
Tirsdag
6:00 - 17:00
Onsdag
6:00 - 17:00
Torsdag
6:00 - 17:00
Fredag
6:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Gråsten Maskinservice A/S

CVR-nr: 21705705

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger