Proff
Proff
Annonce
Annonce

Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr34209936
AdresseStockholmsgade 45, 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning402.394335.028316.566280.880235.074
Vareforbrug90.71070.04957.93851.15148.448
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste315.079268.873258.725229.943187.006
Personaleomkostninger-267.075-223.968-214.564-196.273-154.318
Afskrivninger-8.399-4.531-3.691-3.364-2.414
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat39.60540.37440.47130.30530.274
Finansielle indtægter11665378029
Finansielle udgifter-2.359-435-499-378-297
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-2.243-370-462-298-268
Ordinært resultat37.36240.00440.00930.00730.006
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat37.36240.00440.00930.00730.006
Skat af årets resultat00000
Årets resultat37.36240.00440.00930.00730.006

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill77.2115.9893.8674.7715.676
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt77.2115.9893.8674.7715.676
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler15.1247.9416.8847.3966.857
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt15.1247.9416.8847.3966.857
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3.9351.479000
Finansielle anlægsaktiver i alt3.9351.479000
Anlægsaktiver i alt96.27015.40910.75112.16712.533
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser142.391108.24284.25281.93971.932
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender117117139195121
Værdipapirer00000
Likvide midler3.58231221.4508.644204
Omsætningsaktiver i alt160.751113.262108.78293.05674.361
Status balance257.021128.671119.533105.22386.894
Selskabskapital17.0717.7267.6667.6667.606
Overført resultat4.3501.5591.5401.5311.959
Udbytte40.0000000
Øvrige reserver71.3570000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel92.7789.2849.2069.1979.564
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt92.7789.2849.2069.1979.564
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld02.2202.1003.1604.220
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt02.2202.1003.1604.220
Kortfristet gæld til nærtstående parter35.77852.14267.69753.20531.781
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker74.08828.7840012.257
Selskabsskat00000
Varekreditorer11.3766.1763.2792.8392.488
Anden gæld43.00130.06437.25236.82326.584
Kortfristet gæld i alt164.243117.167108.22892.86773.110
Passiver i alt257.021128.671119.533105.22386.894

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte390306273255220
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr 34209936

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr: 34209936

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr: 34209936

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger