Proff
Proff
Annonce
Annonce

GRACE INVEST HOLDING A/S

CVR-nr20429631
AdressePriorparken 355, 2605 Brøndby

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug6862310
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste----39.078
Personaleomkostninger0000-22.814
Afskrivninger0000-650
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-6-8-6-2315.615
Finansielle indtægter173206161435
Finansielle udgifter-31-60-51-62-2.357
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto9.53311.79315.66620.3559.565
Finansielle poster netto9.67511.93915.77620.3367.214
Ordinært resultat9.66911.93015.77020.31413.263
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat9.66911.93015.77020.31413.263
Skat af årets resultat-30-22-239-3.294
Årets resultat9.63911.90915.74720.3239.969

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger000051.365
Andre anlæg og driftsmidler0000467
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt000051.831
Kapitalandele127.558118.025106.23390.56777.314
Langfristede tilgodehavender0005292.767
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt127.558118.025106.23391.0966.869
Anlægsaktiver i alt127.558118.025106.23391.09658.700
Varebeholdninger000019.055
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00001.001
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.7936.4866.3192.1321.325
Andre tilgodehavender003.0003.0002.041
Værdipapirer00000
Likvide midler3.0753.0951.31466710.095
Omsætningsaktiver i alt7.8679.58110.6335.79833.517
Status balance135.426127.606116.86696.89492.218
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat13.84614.34011.82412.34370.075
Udbytte600600600600144
Øvrige reserver111.446101.91393.12077.45557.099
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel126.392117.353106.04490.89770.719
Minoritetsinteressernes andel0000459
Egenkapital i alt126.392117.353106.04490.89771.177
Udskudt skat00000
Hensættelse----2.022
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld30222300
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt30222300
Kortfristet gæld til nærtstående parter8.5749.8189.1955.4382.901
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00002.249
Varekreditorer0000680
Anden gæld04141.60455916.090
Kortfristet gæld i alt9.00410.23210.7995.99719.018
Passiver i alt135.426127.606116.86696.89492.218

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte000-62
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

GRACE INVEST HOLDING A/S

CVR-nr 20429631

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

GRACE INVEST HOLDING A/S

CVR-nr: 20429631

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

GRACE INVEST HOLDING A/S

CVR-nr: 20429631

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger