Proff
Proff
Annonce

GORM x ENVISION A/S

CVR-nr13930635
AdresseChristiansgade 30, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning99.893100.584111.471113.443126.939
Vareforbrug45.83447.65449.27536.96543.692
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste59.69655.86064.69276.50283.395
Personaleomkostninger-51.636-51.313-58.716-53.019-51.584
Afskrivninger-1.609-2.614-2.381-495-415
Kapacitetsomkostninger-98000-12.551-13.439
Primært resultat5.4711.9333.59510.43717.957
Finansielle indtægter57677399498
Finansielle udgifter-146-234-85-49-86
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto7.4551.4271.507236829
Finansielle poster netto7.8851.2701.461281841
Ordinært resultat13.3933.2035.05610.71818.798
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat13.3933.2035.05610.71818.798
Skat af årets resultat-1.487-582-904-2.375-4.005
Årets resultat11.9062.6214.1528.34314.793

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill3.5244.1425.64200
Øvrige immaterielle anlægsaktiver05758519800
Immaterielle anlægsaktiver i alt3.9034.7176.4929800
Grunde og bygninger40359160600
Andre anlæg og driftsmidler1.3241.3181.6211.054600
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.7261.9092.2281.054600
Kapitalandele1.7433.8603.52410.1174.146
Langfristede tilgodehavender03.2304.1714.6715.677
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3.4700000
Finansielle anlægsaktiver i alt5.2147.0917.69514.7889.823
Anlægsaktiver i alt10.84413.71716.41516.82210.423
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser18.30220.50523.05819.86922.127
Tilgodehavender hos nærtstående parter17.8044.0503512030
Andre tilgodehavender2701363267850
Værdipapirer00000
Likvide midler8688459.39418.081
Omsætningsaktiver i alt38.49325.68624.85430.25041.142
Status balance49.33639.40341.26947.07251.565
Selskabskapital2.2502.2502.2502.2502.250
Overført resultat9.91113.2785.4795.4984.704
Udbytte17.50004.1508.34314.793
Øvrige reserver1.6913.7783.5732.5042.436
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel31.35319.30516.48220.65527.273
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt31.35319.30516.48220.65527.273
Udskudt skat00000
Hensættelse6339161.143798737
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.0381.3954.6993.171758
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker01.7143.298345432
Selskabsskat1.7708086012.2724.331
Varekreditorer6.3237.1106.5572.7006.449
Anden gæld6.2208.1558.48817.13111.585
Kortfristet gæld i alt17.35119.18223.64525.61923.555
Passiver i alt49.33639.40341.26947.07251.565

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte8182939090
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

GORM x ENVISION A/S

CVR-nr 13930635

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

GORM x ENVISION A/S

CVR-nr: 13930635

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

GORM x ENVISION A/S

CVR-nr: 13930635

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger