Proff
Proff
Annonce

GMT Robotics ApS

CVR-nr41198478
AdresseSognevej 25, 2605 Brøndby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

23.02.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste5.709-1.279-1.435
Personaleomkostninger-4.144-1.465-132
Afskrivninger-4.019-180
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat-2.455-2.762-1.567
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter-253-100-65
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-253-100-65
Ordinært resultat-2.708-2.862-1.633
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-2.708-2.862-1.633
Skat af årets resultat7131.367430
Årets resultat-1.995-1.494-1.202

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver7.81612.3001.957
Immaterielle anlægsaktiver i alt7.81612.3001.957
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler4174350
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt4174350
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3823820
Finansielle anlægsaktiver i alt3823820
Anlægsaktiver i alt8.61513.1171.957
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5.03800
Tilgodehavender hos nærtstående parter870170
Andre tilgodehavender2.9333.598558
Værdipapirer000
Likvide midler4251.74395
Omsætningsaktiver i alt8.4835.341822
Status balance17.09818.4582.779
Selskabskapital574040
Overført resultat-10.788-11.195-2.728
Udbytte000
Øvrige reserver6.0978.4981.526
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-4.634-2.656-1.162
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt-4.634-2.656-1.162
Udskudt skat000
Hensættelse195908-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld09.7550
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)19.1106.3833.635
Langfristet gæld i alt19.11016.1383.635
Kortfristet gæld til nærtstående parter0260
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat000
Varekreditorer2.1043.751290
Anden gæld32329116
Kortfristet gæld i alt2.4274.068306
Passiver i alt17.09818.4582.779

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte431
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

GMT Robotics ApS

CVR-nr 41198478

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 23.02.2020 (PDF)

Periode: 23.02.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

GMT Robotics ApS

CVR-nr: 41198478

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

GMT Robotics ApS

CVR-nr: 41198478

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger