Proff
Proff

Globe Malerfirma A/S

CVR-nr29796653
AdresseVesterhavsgade 147, 6700 Esbjerg

Globe Malerfirma A/S, der i dag er Danmarks største familieejede malerfirma, blev etableret i 2001 af Per og Annette Thomsen i Esbjerg. Firmaet har i dag sin administration i Esbjerg og malerafdelinger i Esbjerg, Aarhus, Vejle og Odense. Globe Malerfirma A/S har gennem de seneste år udviklet eget koncept til specielle og meget store opgaver, der skal løses hurtigt og effektivt. Dette koncept har vundet stor accept og anvendelse hos bl.a. mange af landets største byggefirmaer og førende erhvervsvirksomheder samt offentlige bygherrer, bl.a. hospitaler. Med stor forståelse for vore kunders afhængighed af produktionsfaciliteter, kontor- og butikslokaler, løser vi vore opgaver, når det passer ind i kundens tidsplan. Derfor har vi ofte udført vort arbejde f.eks. i ferier, weekends og om aftenen. Vi er en væsentlig del af mange store byggeprojekter i Danmark. Vor store og faste kundekreds strækker sig over hele Jylland. Nøgleværdierne i Globe Malerfirma A/S er rigtige løsninger i høj kvalitet til aftalt tid. Arbejdet udføres altid løsningsorienteret og servicemindet – det er kundens gode oplevelse, der tæller for os. Et godt samarbejde er altid i fokus. For at sikre en langsigtet og rigtig løsning, fungerer vi som sparrings- og samarbejdspartner for vore kunder. Det er således vort succeskriterium at levere en ydelse af højeste kvalitet og den bedste på markedet. Vore kompetencer er vidtrækkende, og hvad enten der er tale om nybyggeri eller renovering af privatboliger og erhvervsbygninger m.m., er vi specialister. I starten beskæftigede Globe Malerfirma A/S kun ganske få medarbejdere, mod mellem 70 og 100 fleksible medarbejdere i dag, fordelt på afdelingerne i Esbjerg, Aarhus, Vejle og Odense. Medarbejderne er firmaets største aktiv, og derfor sætter Per og Annette Thomsen en ære i at sikre, at de trives og udvikler sig. Alle medarbejdere – både danske og udenlandske – er organiserede.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste32.06830.74525.71739.13840.787
Personaleomkostninger-27.223-25.870-30.724-35.247-35.796
Afskrivninger-813-822-805-736-626
Kapacitetsomkostninger00-66-24-131
Primært resultat4.0324.052-5.8773.1304.235
Finansielle indtægter41500265149
Finansielle udgifter-1.486-414-291-470-371
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto3162561782029
Finansielle poster netto-756-159-113-185-192
Ordinært resultat3.2773.894-5.9902.9454.042
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.2773.894-5.9902.9454.042
Skat af årets resultat-765-8561.316-654-870
Årets resultat2.5113.038-4.6742.2923.172

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.9972.3872.6002.9313.107
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.9972.3872.6002.9313.107
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender1111111113.0003.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver164149168336291
Finansielle anlægsaktiver i alt2752602793.3363.291
Anlægsaktiver i alt2.2712.6472.8796.2676.398
Varebeholdninger3030303030
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser10.2198.73511.82918.07415.052
Tilgodehavender hos nærtstående parter005.1703571.011
Andre tilgodehavender75452668110.2553.972
Værdipapirer8.8120000
Likvide midler1.1176.835231822.948
Omsætningsaktiver i alt21.47416.68518.02629.54323.871
Status balance23.74619.33220.90435.81130.269
Selskabskapital600600600600600
Overført resultat7.3406.8293.7918.4659.173
Udbytte2.0000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel9.9407.4294.3919.0659.773
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt9.9407.4294.3919.0659.773
Udskudt skat00000
Hensættelse1.9631.0391051.4211.733
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker1161650067
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld3.6034.1434.5724.6922.595
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.7194.3084.5724.6922.662
Kortfristet gæld til nærtstående parter290582000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker002.4852.784693
Selskabsskat0009661.072
Varekreditorer4.2522.3213.4443.8863.496
Anden gæld3.5813.6535.90712.99710.841
Kortfristet gæld i alt8.1236.55711.83620.63316.101
Passiver i alt23.74619.33220.90435.81130.269

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte5757707888
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Globe Malerfirma A/S

CVR-nr 29796653

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Globe Malerfirma A/S

CVR-nr: 29796653

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7030701


Certificeringer

Medlem af Danske Malermestre
Medlem af Danske Malermestre
GAZELLE 2020
GAZELLE 2020

Åbningstider

Mandag
7:00 - 16:00
Tirsdag
7:00 - 16:00
Onsdag
7:00 - 16:00
Torsdag
7:00 - 16:00
Fredag
7:00 - 13:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Globe Malerfirma A/S

CVR-nr: 29796653

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger